summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdeedu
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:33:33 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:33:33 +0000
commitb36297c2a3beb4816cfcf03b2fa6a58ec21b7eb5 (patch)
tree0bd99ae6243f33afb36eaab89b01fe0e7f3f944c /tde-i18n-ca/messages/tdeedu
parent615aeca37018e55bbf0d9bbbc3cd8b11007595ac (diff)
downloadtde-i18n-b36297c2a3beb4816cfcf03b2fa6a58ec21b7eb5.tar.gz
tde-i18n-b36297c2a3beb4816cfcf03b2fa6a58ec21b7eb5.zip
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate. Translation: tdeedu/kmplot Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdeedu/kmplot/
Diffstat (limited to 'tde-i18n-ca/messages/tdeedu')
-rw-r--r--tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kmplot.po3973
1 files changed, 1847 insertions, 2126 deletions
diff --git a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kmplot.po b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kmplot.po
index 70933ecb15..7c7d951d85 100644
--- a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kmplot.po
+++ b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kmplot.po
@@ -8,7 +8,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kmplot\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-26 19:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-05 00:27+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
@@ -18,17 +18,679 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-#: kprinterdlg.cpp:39
-msgid "KmPlot Options"
-msgstr "Arranjament de KmPlot"
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Albert Astals Cid,David Gil Oliva,Orestes Mas Casals"
-#: kprinterdlg.cpp:45
-msgid "Print header table"
-msgstr "Imprimeix la taula de capçalera"
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "astals11@terra.es,al016950@yahoo.es,orestes@tsc.upc.edu"
-#: kprinterdlg.cpp:46
-msgid "Transparent background"
-msgstr "Fons transparent"
+#: FktDlg.cpp:188 MainDlg.cpp:466
+msgid "New Function Plot"
+msgstr "Nou gràfic de funció"
+
+#: FktDlg.cpp:189 View.cpp:1940 editfunctionpage.ui:19
+#, no-c-format
+msgid "Edit Function Plot"
+msgstr "Edita el gràfic de funció"
+
+#: FktDlg.cpp:213 MainDlg.cpp:479 View.cpp:1928
+msgid "New Parametric Plot"
+msgstr "Nou gràfic paramètric"
+
+#: FktDlg.cpp:239 MainDlg.cpp:492
+msgid "New Polar Plot"
+msgstr "Nou gràfic polar"
+
+#: MainDlg.cpp:94
+msgid "Enter a function equation, for example: f(x)=x^2"
+msgstr "Introduïu l'equació d'una funció, per exemple: f(x)=x^2"
+
+#: MainDlg.cpp:108
+msgid "General"
+msgstr "General"
+
+#: MainDlg.cpp:108
+msgid "General Settings"
+msgstr "Arranjament general"
+
+#: MainDlg.cpp:109
+msgid "Constants"
+msgstr "Constants"
+
+#: MainDlg.cpp:133
+msgid "Configure KmPlot..."
+msgstr "Configura KmPlot..."
+
+#: MainDlg.cpp:140
+msgid "E&xport..."
+msgstr "E&xporta..."
+
+#: MainDlg.cpp:143
+msgid "&No Zoom"
+msgstr "&Sense zoom"
+
+#: MainDlg.cpp:144
+msgid "Zoom &Rectangular"
+msgstr "Zoom &rectangular"
+
+#: MainDlg.cpp:145
+msgid "Zoom &In"
+msgstr "&Apropa"
+
+#: MainDlg.cpp:146
+msgid "Zoom &Out"
+msgstr "A&llunya"
+
+#: MainDlg.cpp:147
+msgid "&Center Point"
+msgstr "&Centra el punt"
+
+#: MainDlg.cpp:148
+msgid "&Fit Widget to Trigonometric Functions"
+msgstr "&Ajusta el giny a les funcions trigonomètriques"
+
+#: MainDlg.cpp:157
+msgid "Predefined &Math Functions"
+msgstr "Funcions &matemàtiques predefinides"
+
+#: MainDlg.cpp:160
+msgid "&Colors..."
+msgstr "&Colors..."
+
+#: MainDlg.cpp:161
+msgid "&Coordinate System..."
+msgstr "&Sistema de coordenades..."
+
+#: MainDlg.cpp:163
+msgid "&Scaling..."
+msgstr "E&scalat..."
+
+#: MainDlg.cpp:164
+msgid "&Fonts..."
+msgstr "&Lletres..."
+
+#: MainDlg.cpp:166
+msgid "Coordinate System I"
+msgstr "Sistema de coordenades I"
+
+#: MainDlg.cpp:167
+msgid "Coordinate System II"
+msgstr "Sistema de coordenades II"
+
+#: MainDlg.cpp:168
+msgid "Coordinate System III"
+msgstr "Sistema de coordenades III"
+
+#: MainDlg.cpp:171
+msgid "&New Function Plot..."
+msgstr "&Nou gràfic de funció..."
+
+#: MainDlg.cpp:172
+msgid "New Parametric Plot..."
+msgstr "Nou gràfic paramètric..."
+
+#: MainDlg.cpp:173
+msgid "New Polar Plot..."
+msgstr "Nou gràfic polar..."
+
+#: MainDlg.cpp:174
+msgid "Edit Plots..."
+msgstr "Edita els gràfics..."
+
+#: MainDlg.cpp:177
+msgid "&Get y-Value..."
+msgstr "&Obté el valor y..."
+
+#: MainDlg.cpp:178
+msgid "&Search for Minimum Value..."
+msgstr "&Cerca el valor mínim..."
+
+#: MainDlg.cpp:179
+msgid "&Search for Maximum Value..."
+msgstr "&Cerca el valor màxim..."
+
+#: MainDlg.cpp:180
+msgid "&Calculate Integral"
+msgstr "&Calcula la integral"
+
+#: MainDlg.cpp:183
+msgid "Quick Edit"
+msgstr "Edició ràpida"
+
+#: MainDlg.cpp:184
+msgid ""
+"Enter a simple function equation here.\n"
+"For instance: f(x)=x^2\n"
+"For more options use Functions->Edit Plots... menu."
+msgstr ""
+"Introduïu aquí una equació de funció simple.\n"
+"Per exemple: f(x)=x^2\n"
+"Per a més opcions useu el menú Gràfic->Edita els gràfics... ."
+
+#: MainDlg.cpp:187
+msgid "Show Slider 1"
+msgstr "Mostra el botó de desplaçament 1"
+
+#: MainDlg.cpp:188
+msgid "Show Slider 2"
+msgstr "Mostra el botó de desplaçament 2"
+
+#: MainDlg.cpp:189
+msgid "Show Slider 3"
+msgstr "Mostra el botó de desplaçament 3"
+
+#: MainDlg.cpp:190
+msgid "Show Slider 4"
+msgstr "Mostra el botó de desplaçament 4"
+
+#: MainDlg.cpp:193 editfunctionpage.ui:91
+#, no-c-format
+msgid "&Hide"
+msgstr "Ocu&lta"
+
+#: MainDlg.cpp:195
+msgid "&Remove"
+msgstr ""
+
+#: MainDlg.cpp:197 kmplot_part.rc:13 kmplot_part_readonly.rc:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Edit"
+msgstr "&Edita..."
+
+#: MainDlg.cpp:200
+msgid "&Copy"
+msgstr ""
+
+#: MainDlg.cpp:202
+msgid "&Move"
+msgstr "&Mou"
+
+#: MainDlg.cpp:214
+msgid ""
+"The plot has been modified.\n"
+"Do you want to save it?"
+msgstr ""
+"S'ha modificat el gràfic.\n"
+"Voleu desar-lo?"
+
+#: MainDlg.cpp:252
+msgid ""
+"This file is saved with an old file format; if you save it, you cannot open "
+"the file with older versions of Kmplot. Are you sure you want to continue?"
+msgstr ""
+"Aquest fitxer s'ha desat amb un format de fitxer antic; si el deseu no "
+"podreu obrir-lo amb versions de Kmplot antigues. Esteu segur de voler "
+"continuar?"
+
+#: MainDlg.cpp:252
+msgid "Save New Format"
+msgstr "Desa en el nou format"
+
+#: MainDlg.cpp:266
+msgid ""
+"*.fkt|KmPlot Files (*.fkt)\n"
+"*|All Files"
+msgstr ""
+"*.fkt|Fitxers KmPlot (*.fkt)\n"
+"*|Tots els fitxers"
+
+#: MainDlg.cpp:266
+msgid "Save As"
+msgstr ""
+
+#: MainDlg.cpp:271 MainDlg.cpp:296 kparametereditor.cpp:209
+msgid ""
+"A file named \"%1\" already exists. Are you sure you want to continue and "
+"overwrite this file?"
+msgstr ""
+"Ja existeix un fitxer anomenat \"%1\". Esteu segur de voler continuar i "
+"sobreescriure'l?"
+
+#: MainDlg.cpp:271 MainDlg.cpp:296 kparametereditor.cpp:209
+msgid "Overwrite File?"
+msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer?"
+
+#: MainDlg.cpp:271 MainDlg.cpp:296 kparametereditor.cpp:209
+msgid "&Overwrite"
+msgstr "S&obreescriu"
+
+#: MainDlg.cpp:274
+msgid "The file could not be saved"
+msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer"
+
+#: MainDlg.cpp:290
+msgid ""
+"*.svg|Scalable Vector Graphics (*.svg)\n"
+"*.bmp|Bitmap 180dpi (*.bmp)\n"
+"*.png|Bitmap 180dpi (*.png)"
+msgstr ""
+"*.svg|Gràfics vectorials escalables (*.svg)\n"
+"*.bmp|Mapa de bits de 180dpi(*.bmp)\n"
+"*.png|Mapa de bits de 180dpi (*.png)"
+
+#: MainDlg.cpp:292
+#, fuzzy
+msgid "Export"
+msgstr "E&xporta..."
+
+#: MainDlg.cpp:309 MainDlg.cpp:325 MainDlg.cpp:341
+msgid "The URL could not be saved."
+msgstr "No s'ha pogut desar l'URL."
+
+#: MainDlg.cpp:395
+msgid "Print Plot"
+msgstr "Imprimeix el gràfic"
+
+#: MainDlg.cpp:407
+msgid "Colors"
+msgstr "Colors"
+
+#: MainDlg.cpp:407
+msgid "Edit Colors"
+msgstr "Edita els colors"
+
+#: MainDlg.cpp:433
+msgid "Scale"
+msgstr "Escala"
+
+#: MainDlg.cpp:433
+msgid "Edit Scaling"
+msgstr "Edita l'escalat"
+
+#: MainDlg.cpp:445
+#, fuzzy
+msgid "Fonts"
+msgstr "&Lletres..."
+
+#: MainDlg.cpp:445
+msgid "Edit Fonts"
+msgstr "Edita les lletres"
+
+#: MainDlg.cpp:538
+msgid ""
+"Parametric functions must be definied in the \"New Parametric Plot\"-dialog "
+"which you can find in the menubar"
+msgstr ""
+"Les funcions paramètriques han d'estar definides al diàleg \"Nou gràfic "
+"paramètric\" que podeu trobar a la barra de menús"
+
+#: MainDlg.cpp:543
+msgid "Recursive function is not allowed"
+msgstr "No es permeten funcions recursives"
+
+#: MainDlg.cpp:802
+msgid "KmPlotPart"
+msgstr "KmPlotPart"
+
+#: View.cpp:440 View.cpp:1783
+msgid "The drawing was cancelled by the user."
+msgstr "L'usuari ha cancel·lat el procés de dibuix."
+
+#: View.cpp:478
+msgid "Parameters:"
+msgstr "Paràmetres:"
+
+#: View.cpp:479
+msgid "Plotting Area"
+msgstr "Àrea de gràfic"
+
+#: View.cpp:480
+msgid "Axes Division"
+msgstr "Divisió dels eixos"
+
+#: View.cpp:481
+msgid "Printing Format"
+msgstr "Format d'impressió"
+
+#: View.cpp:482
+msgid "x-Axis:"
+msgstr "Eix x:"
+
+#: View.cpp:483
+msgid "y-Axis:"
+msgstr "Eix y:"
+
+#: View.cpp:491
+msgid "Functions:"
+msgstr "Funcions:"
+
+#: View.cpp:681
+msgid "root"
+msgstr "arrel"
+
+#: View.cpp:1147 kmplotio.cpp:326 settingspagescaling.ui:192
+#: settingspagescaling.ui:372
+#, no-c-format
+msgid "automatic"
+msgstr "automàtic"
+
+#: View.cpp:1897
+msgid "Are you sure you want to remove this function?"
+msgstr "Esteu segur que voleu esborrar aquesta funció?"
+
+#: coordsconfigdialog.cpp:39
+msgid "Coords"
+msgstr "Coordenades"
+
+#: coordsconfigdialog.cpp:39
+msgid "Edit Coordinate System"
+msgstr "Edita el sistema de coordenades"
+
+#: coordsconfigdialog.cpp:57 coordsconfigdialog.cpp:72 editfunction.cpp:220
+#: keditparametric.cpp:154 keditpolar.cpp:138 kminmax.cpp:243
+msgid "The minimum range value must be lower than the maximum range value"
+msgstr ""
+"El valor mínim de l'interval ha de ser inferior al valor màxim de l'interval"
+
+#: editfunction.cpp:62
+msgid "Function"
+msgstr "Funció"
+
+#: editfunction.cpp:64
+msgid "Derivatives"
+msgstr "Derivades"
+
+#: editfunction.cpp:66 editintegralpage.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "Integral"
+msgstr "Integral"
+
+#: editfunction.cpp:70
+#, c-format
+msgid "Slider No. %1"
+msgstr "Botó de desplaçament núm. %1"
+
+#: editfunction.cpp:180
+msgid "You can only define plot functions in this dialog"
+msgstr "Només podeu definir funcions de gràfic en aquest diàleg"
+
+#: editfunction.cpp:229 kminmax.cpp:251
+msgid "Please insert a minimum and maximum range between %1 and %2"
+msgstr "Si us plau inseriu un interval mínim i màxim entre %1 i %2"
+
+#: editfunction.cpp:247
+msgid "Please insert a valid x-value"
+msgstr "Si us plau introduïu un valor vàlid de x"
+
+#: editfunction.cpp:259
+msgid "Please insert a valid y-value"
+msgstr "Si us plau introduïu un valor vàlid de y"
+
+#: editfunction.cpp:301
+msgid "Recursive function is only allowed when drawing integral graphs"
+msgstr "Només es permeten funcions recursives quan es dibuixen integrals"
+
+#: editfunction.cpp:311 keditparametric.cpp:177 keditpolar.cpp:160
+#: kminmax.cpp:293
+msgid "Function could not be found"
+msgstr "No s'ha pogut trobar la funció"
+
+#: kconstanteditor.cpp:95
+msgid "A function uses this constant; therefore, it cannot be removed."
+msgstr ""
+"Hi ha una funció que usa aquesta constant i per tant no es pot eliminar."
+
+#: kconstanteditor.cpp:111 kconstanteditor.cpp:190
+msgid "The item could not be found."
+msgstr "No s'ha pogut trobar l'ítem."
+
+#: kconstanteditor.cpp:158
+msgid "Choose Name"
+msgstr "Escolliu un nom"
+
+#: kconstanteditor.cpp:158
+msgid "Choose a name for the constant:"
+msgstr "Escolliu un nom per a la constant:"
+
+#: keditconstant.cpp:61
+msgid "Please insert a valid constant name between A and Z."
+msgstr "Si us plau introduïu un nom de constant vàlid entre A i Z."
+
+#: keditconstant.cpp:78
+msgid "The constant already exists."
+msgstr "La constant ja existeix."
+
+#: keditparametric.cpp:108
+msgid "Recursive function not allowed"
+msgstr "No es permeten funcions recursives"
+
+#: kminmax.cpp:71 qminmax.ui:52
+#, no-c-format
+msgid "Search between the x-value:"
+msgstr "Cerca entre el valor x:"
+
+#: kminmax.cpp:72 kminmax.cpp:125 qminmax.ui:63
+#, no-c-format
+msgid "and:"
+msgstr "i:"
+
+#: kminmax.cpp:73 qminmax.ui:27
+#, no-c-format
+msgid "&Find"
+msgstr "&Cerca"
+
+#: kminmax.cpp:74 kminmax.cpp:100 kminmax.cpp:118
+msgid "Lower boundary of the plot range"
+msgstr "Marge inferior de l'interval de gràfic"
+
+#: editfunctionpage.ui:241 kminmax.cpp:75 kminmax.cpp:101 kminmax.cpp:119
+#: qeditparametric.ui:478 qeditpolar.ui:314
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Enter the lower boundary of the plot range. Expressions like 2*pi are "
+"allowed, too."
+msgstr ""
+"Introdueix el marge inferior de l'interval de gràfic. També es permeten "
+"expressions com 2*pi."
+
+#: kminmax.cpp:76 kminmax.cpp:120
+msgid "Upper boundary of the plot range"
+msgstr "Marge superior de l'interval de gràfic"
+
+#: editfunctionpage.ui:269 kminmax.cpp:77 kminmax.cpp:121
+#: qeditparametric.ui:464 qeditpolar.ui:328
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Enter the upper boundary of the plot range. Expressions like 2*pi are "
+"allowed, too."
+msgstr ""
+"Introdueix el marge superior de l'interval de gràfic. També es permeten "
+"expressions com 2*pi."
+
+#: kminmax.cpp:81
+msgid "Find Maximum Point"
+msgstr "Cerca el punt màxim"
+
+#: kminmax.cpp:82
+msgid "Search for the maximum point in the range you specified"
+msgstr "Cerca el punt màxim a l'interval especificat"
+
+#: kminmax.cpp:83
+msgid ""
+"Search for the highest y-value in the x-range you specified and show the "
+"result in a message box."
+msgstr ""
+"Cerca el valor y més alt a l'interval x especificat i mostra el resultat en "
+"una caixa de missatge."
+
+#: kminmax.cpp:87 qminmax.ui:16
+#, no-c-format
+msgid "Find Minimum Point"
+msgstr "Cerca el punt mínim"
+
+#: kminmax.cpp:88
+msgid "Search for the minimum point in the range you specified"
+msgstr "Cerca el punt mínim a l'interval especificat"
+
+#: kminmax.cpp:89
+msgid ""
+"Search for the lowest y-value in the x-range you specified and show the "
+"result in a message box."
+msgstr ""
+"Cerca el valor y més baix a l'interval x especificat i mostra el resultat en "
+"una caixa de missatge."
+
+#: kminmax.cpp:94
+msgid "Get y-Value"
+msgstr "Obté valor y"
+
+#: kminmax.cpp:95
+msgid "X:"
+msgstr "X:"
+
+#: kminmax.cpp:96
+msgid "Y:"
+msgstr "Y:"
+
+#: kminmax.cpp:102
+msgid "No returned y-value yet"
+msgstr "Encara no s'ha retornat cap valor y"
+
+#: kminmax.cpp:103
+msgid ""
+"Here you will see the y-value which you got from the x-value in the textbox "
+"above. To calculate the y-value, press the Calculate button."
+msgstr ""
+"Aquí veureu el valor y que heu obtingut del valor x de la caixa de text de "
+"dalt. Per calcular el valor y, premeu el botó Calcula."
+
+#: kminmax.cpp:105 kminmax.cpp:126
+msgid "&Calculate"
+msgstr "&Calcula"
+
+#: kminmax.cpp:106
+msgid "Get the y-value from the x-value you typed"
+msgstr "Obté el valor y a partir del valor x que heu escrit"
+
+#: kminmax.cpp:107
+msgid ""
+"Get the y-value from the x-value you typed and show it in the y-value box."
+msgstr ""
+"Obté el valor y a partir del valor x que heu escrit i mostra'l a la caixa "
+"del valor y."
+
+#: kminmax.cpp:123
+msgid "Calculate Integral"
+msgstr "Calcula la integral"
+
+#: kminmax.cpp:124
+msgid "Calculate the integral between the x-values:"
+msgstr "Calcula la integral entre els següents valors x:"
+
+#: kminmax.cpp:127
+msgid "Calculate the integral between the x-values"
+msgstr "Calcula la integral entre els valors x"
+
+#: kminmax.cpp:128
+msgid ""
+"Calculate the numeric integral between the x-values and draw the result as "
+"an area."
+msgstr ""
+"Calcula la integral numèrica entre dos valors x i dibuixa el resultat com "
+"una àrea."
+
+#: kminmax.cpp:221
+msgid "Please choose a function"
+msgstr "Si us plau escolliu una funció"
+
+#: kminmax.cpp:301
+msgid "You must choose a parameter for that function"
+msgstr "Heu d'escollir un paràmetre per a aquesta funció"
+
+#: kminmax.cpp:311
+msgid ""
+"Minimum value:\n"
+"x: %1\n"
+"y: %2"
+msgstr ""
+"Valor mínim:\n"
+"x: %1\n"
+"y: %2"
+
+#: kminmax.cpp:317
+msgid ""
+"Maximum value:\n"
+"x: %1\n"
+"y: %2"
+msgstr ""
+"Valor màxim:\n"
+"x: %1\n"
+"y: %2"
+
+#: kminmax.cpp:328
+msgid "The returned y-value"
+msgstr "El valor y retornat"
+
+#: kminmax.cpp:329
+msgid ""
+"Here you see the result of the calculation: the returned y-value you got "
+"from the x-value in the textbox above"
+msgstr ""
+"Aquí podeu veure el resultat del càlcul: el valor y obtingut a partir del "
+"valor x de la caixa de text de dalt"
+
+#: kminmax.cpp:339
+msgid ""
+"The integral in the interval [%1, %2] is:\n"
+"%3"
+msgstr ""
+"La integral en l'interval [%1, %2] és:\n"
+"%3"
+
+#: kminmax.cpp:344
+msgid "The operation was cancelled by the user."
+msgstr "L'usuari ha cancel·lat l'operació."
+
+#: kminmax.cpp:420
+msgid "Choose Parameter"
+msgstr "Escolliu un paràmetre"
+
+#: kminmax.cpp:420
+msgid "Choose a parameter to use:"
+msgstr "Escolliu un paràmetre a usar:"
+
+#: kmplot.cpp:77
+msgid "Could not find KmPlot's part."
+msgstr "No s'ha pogut trobar la part de KmPlot."
+
+#: kmplot.cpp:228
+msgid ""
+"*.fkt|KmPlot Files (*.fkt)\n"
+"*.*|All Files"
+msgstr ""
+"*.fkt|Fitxers KmPlot (*.fkt)\n"
+"*|Tots els fitxers"
+
+#: kmplot.cpp:228
+msgid "Open"
+msgstr ""
+
+#: kmplotio.cpp:229 kparametereditor.cpp:143
+msgid "The file does not exist."
+msgstr "El fitxer no existeix."
+
+#: kmplotio.cpp:235 kmplotio.cpp:245 kparametereditor.cpp:154
+#: kparametereditor.cpp:195
+msgid "An error appeared when opening this file"
+msgstr "Hi ha hagut un error en obrir aquest fitxer"
+
+#: kmplotio.cpp:250
+msgid "The file could not be loaded"
+msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer"
+
+#: kmplotio.cpp:289
+msgid "The file had an unknown version number"
+msgstr "El fitxer té un número de versió desconegut"
+
+#: kmplotio.cpp:541
+msgid "The function %1 could not be loaded"
+msgstr "La funció %1 no s'ha pogut carregar"
#: kparametereditor.cpp:81 kparametereditor.cpp:107
msgid "Parameter Value"
@@ -50,22 +712,13 @@ msgstr "El valor %1 ja existeix."
msgid "*.txt|Plain Text File "
msgstr "*.txt|Fitxer de text pla"
-#: kmplotio.cpp:229 kparametereditor.cpp:143
-msgid "The file does not exist."
-msgstr "El fitxer no existeix."
-
-#: kmplotio.cpp:235 kmplotio.cpp:245 kparametereditor.cpp:154
-#: kparametereditor.cpp:195
-msgid "An error appeared when opening this file"
-msgstr "Hi ha hagut un error en obrir aquest fitxer"
-
#: kparametereditor.cpp:182
msgid ""
-"Line %1 is not a valid parameter value and will therefore not be included. Do "
-"you want to continue?"
+"Line %1 is not a valid parameter value and will therefore not be included. "
+"Do you want to continue?"
msgstr ""
-"La línia %1 no és un valor de paràmetre vàlid i per tant no serà afegit. Voleu "
-"continuar?"
+"La línia %1 no és un valor de paràmetre vàlid i per tant no serà afegit. "
+"Voleu continuar?"
#: kparametereditor.cpp:188
msgid "Would you like to be informed about other lines that cannot be read?"
@@ -79,296 +732,446 @@ msgstr "Informa-me'n"
msgid "Ignore Information"
msgstr "Ignora la informació"
-#: MainDlg.cpp:271 MainDlg.cpp:296 kparametereditor.cpp:209
+#: kparametereditor.cpp:234 kparametereditor.cpp:238 kparametereditor.cpp:263
+msgid "An error appeared when saving this file"
+msgstr "Hi ha hagut un error en desar aquest fitxer"
+
+#: kprinterdlg.cpp:39
+msgid "KmPlot Options"
+msgstr "Arranjament de KmPlot"
+
+#: kprinterdlg.cpp:45
+msgid "Print header table"
+msgstr "Imprimeix la taula de capçalera"
+
+#: kprinterdlg.cpp:46
+msgid "Transparent background"
+msgstr "Fons transparent"
+
+#: ksliderwindow.cpp:48
+#, c-format
+msgid "Slider %1"
+msgstr "Botó de desplaçament %1"
+
+#: ksliderwindow.cpp:49
+#, c-format
+msgid "Slider no. %1"
+msgstr "Botó de desplaçament núm. %1"
+
+#: ksliderwindow.cpp:50
msgid ""
-"A file named \"%1\" already exists. Are you sure you want to continue and "
-"overwrite this file?"
+"Move slider to change the parameter of the function plot connected to this "
+"slider."
msgstr ""
-"Ja existeix un fitxer anomenat \"%1\". Esteu segur de voler continuar i "
-"sobreescriure'l?"
+"Moveu el botó de desplaçament per canviar el paràmetre del gràfic de funció "
+"connectat amb aquest botó de desplaçament."
-#: MainDlg.cpp:271 MainDlg.cpp:296 kparametereditor.cpp:209
-msgid "Overwrite File?"
-msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer?"
+#: ksliderwindow.cpp:64
+msgid "&Change Minimum Value"
+msgstr "Canvia el valor mí&nim"
-#: MainDlg.cpp:271 MainDlg.cpp:296 kparametereditor.cpp:209
-msgid "&Overwrite"
-msgstr "S&obreescriu"
+#: ksliderwindow.cpp:66
+msgid "&Change Maximum Value"
+msgstr "Canvia el valor mà&xim"
-#: kparametereditor.cpp:234 kparametereditor.cpp:238 kparametereditor.cpp:263
-msgid "An error appeared when saving this file"
-msgstr "Hi ha hagut un error en desar aquest fitxer"
+#: ksliderwindow.cpp:102
+msgid "Change Minimum Value"
+msgstr "Canvia el valor mínim"
-#: keditconstant.cpp:61
-msgid "Please insert a valid constant name between A and Z."
-msgstr "Si us plau introduïu un nom de constant vàlid entre A i Z."
+#: ksliderwindow.cpp:102
+msgid "Type a new minimum value for the slider:"
+msgstr "Escriviu un nou valor mínim pel botó de desplaçament:"
-#: keditconstant.cpp:78
-msgid "The constant already exists."
-msgstr "La constant ja existeix."
+#: ksliderwindow.cpp:113
+msgid "Change Maximum Value"
+msgstr "Canvia el valor màxim"
-#. i18n: file kmplot_part.rc line 23
-#: rc.cpp:6
-#, no-c-format
-msgid "&Plot"
-msgstr "&Gràfic"
+#: ksliderwindow.cpp:113
+msgid "Type a new maximum value for the slider:"
+msgstr "Escriviu un nou valor màxim pel botó de desplaçament:"
-#. i18n: file kmplot_part.rc line 47
-#: rc.cpp:18 rc.cpp:36
-#, no-c-format
-msgid "Show S&liders"
-msgstr "Mostra els &botons de desplaçament"
+#: main.cpp:43
+msgid "Mathematical function plotter for TDE"
+msgstr "Traçador de funcions matemàtiques per a TDE"
+
+#: main.cpp:47
+msgid "File to open"
+msgstr "Fitxer a obrir"
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 22
-#: rc.cpp:54 rc.cpp:1708
+#: main.cpp:57
+msgid "KmPlot"
+msgstr "KmPlot"
+
+#: main.cpp:63
+msgid "Original Author"
+msgstr "Autor original"
+
+#: main.cpp:66
+msgid "GUI"
+msgstr "IGU"
+
+#: main.cpp:68
+msgid "Various improvements"
+msgstr "Diverses millores"
+
+#: main.cpp:69
+msgid "svg icon"
+msgstr "icona svg"
+
+#: main.cpp:70
+msgid "command line options, MIME type"
+msgstr "opcions de línia d'ordres, tipus MIME"
+
+#: parser.cpp:534
+msgid "This function is depending on an other function"
+msgstr "Aquesta funció depèn d'una altra funció"
+
+#: parser.cpp:961
+msgid ""
+"Parser error at position %1:\n"
+"Syntax error"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
+"Error de sintaxi"
+
+#: parser.cpp:964
+msgid ""
+"Parser error at position %1:\n"
+"Missing parenthesis"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
+"Falta un parèntesi"
+
+#: parser.cpp:967
+msgid ""
+"Parser error at position %1:\n"
+"Function name unknown"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
+"Nom de funció desconegut"
+
+#: parser.cpp:970
+msgid ""
+"Parser error at position %1:\n"
+"Void function variable"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
+"Variable sense funció"
+
+#: parser.cpp:973
+msgid ""
+"Parser error at position %1:\n"
+"Too many functions"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
+"Massa funcions"
+
+#: parser.cpp:976
+msgid ""
+"Parser error at position %1:\n"
+"Token-memory overflow"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
+"Sobreeiximent de la memòria de tokens"
+
+#: parser.cpp:979
+msgid ""
+"Parser error at position %1:\n"
+"Stack overflow"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
+"Sobreeiximent de la pila"
+
+#: parser.cpp:982
+msgid ""
+"Parser error at position %1:\n"
+"Name of function not free."
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
+"El nom de la funció no està lliure."
+
+#: parser.cpp:985
+msgid ""
+"Parser error at position %1:\n"
+"recursive function not allowed."
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
+"No es permeten funcions recursives."
+
+#: parser.cpp:988
+#, c-format
+msgid "Could not find a defined constant at position %1."
+msgstr "No s'ha pogut trobar una constant definida a la posició %1."
+
+#: parser.cpp:991
+msgid "Empty function"
+msgstr "Funció buida"
+
+#: parser.cpp:993
+msgid "The function name is not allowed to contain capital letters."
+msgstr "No es permeten lletres en majúscules al nom de la funció."
+
+#: parser.cpp:995
+msgid "Function could not be found."
+msgstr "No s'ha pogut trobar la funció."
+
+#: parser.cpp:997
+msgid "The expression must not contain user-defined constants."
+msgstr "L'expressió no ha d'usar constants definides per l'usuari."
+
+#: xparser.cpp:120
+msgid "Error in extension."
+msgstr "Error a l'extensió."
+
+#: xparser.cpp:769
+msgid "There are no other Kmplot instances running"
+msgstr "No s'està executant cap altra instància de Kmplot"
+
+#: xparser.cpp:781
+msgid "kmplot"
+msgstr "kmPlot"
+
+#: xparser.cpp:781
+msgid ""
+"Choose which KmPlot instance\n"
+"you want to copy the function to:"
+msgstr ""
+"Escolliu a quina instància de KmPlot\n"
+"voleu copiar la funció:"
+
+#: xparser.cpp:807 xparser.cpp:816
+msgid "An error appeared during the transfer"
+msgstr "Hi ha hagut un error durant la transferència"
+
+#: FktDlgData.ui:22
#, no-c-format
msgid "Edit Plots"
msgstr "Edita els gràfics"
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 75
-#: rc.cpp:63 rc.cpp:1717
+#: FktDlgData.ui:47 kmplot_part.rc:58 kmplot_part_readonly.rc:44
+#: kmplot_shell.rc:26 qeditparametric.ui:324 qeditpolar.ui:202
+#, no-c-format
+msgid "&Help"
+msgstr ""
+
+#: FktDlgData.ui:72 qeditconstant.ui:54 qeditparametric.ui:355
+#: qeditpolar.ui:233
+#, no-c-format
+msgid "&OK"
+msgstr ""
+
+#: FktDlgData.ui:75
#, no-c-format
msgid "apply the changes and close the dialog"
msgstr "aplica els canvis i tanca el diàleg"
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 78
-#: rc.cpp:66 rc.cpp:1720
+#: FktDlgData.ui:78
#, no-c-format
msgid "Click here to apply your changes and close this dialog."
msgstr "Premeu aquí per aplicar els vostres canvis i tancar aquest diàleg."
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 89
-#: rc.cpp:72 rc.cpp:1726
+#: FktDlgData.ui:86 qeditconstant.ui:82 qeditparametric.ui:375
+#: qeditpolar.ui:253
+#, no-c-format
+msgid "&Cancel"
+msgstr ""
+
+#: FktDlgData.ui:89
#, no-c-format
msgid "cancel without any changes"
msgstr "cancel·la sense cap canvi"
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 92
-#: rc.cpp:75 rc.cpp:1729
+#: FktDlgData.ui:92
#, no-c-format
msgid "Click here to close the dialog without any changes."
msgstr "Premeu aquí per tancar el diàleg sense cap canvi."
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 130
-#: rc.cpp:78 rc.cpp:1732
+#: FktDlgData.ui:130
#, no-c-format
msgid "list of functions to be plotted"
msgstr "llista de funcions a dibuixar"
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 133
-#: rc.cpp:81 rc.cpp:1735
+#: FktDlgData.ui:133
#, no-c-format
msgid ""
-"Here you see the list of all functions to be plotted. The checked functions are "
-"visible, the others are hidden. Click on a checkbox to show or hide the "
+"Here you see the list of all functions to be plotted. The checked functions "
+"are visible, the others are hidden. Click on a checkbox to show or hide the "
"function."
msgstr ""
"Aquí podeu veure la llista de totes les funcions a graficar. Les funcions "
-"marcades són visibles, les altres estan ocultes. Cliqueu en una casella per a "
-"mostrar o ocultar la funció."
+"marcades són visibles, les altres estan ocultes. Cliqueu en una casella per "
+"a mostrar o ocultar la funció."
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 155
-#: rc.cpp:87 rc.cpp:1741
+#: FktDlgData.ui:152 qconstanteditor.ui:30 qparametereditor.ui:103
+#, no-c-format
+msgid "&Delete"
+msgstr ""
+
+#: FktDlgData.ui:155
#, no-c-format
msgid "delete the selected function"
msgstr "elimina la funció seleccionada"
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 158
-#: rc.cpp:90 rc.cpp:1744
+#: FktDlgData.ui:158
#, no-c-format
msgid "Click here to delete the selected function from the list."
msgstr "Premeu aquí per eliminar la funció seleccionada de la llista."
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 177
-#: rc.cpp:93 rc.cpp:1747
+#: FktDlgData.ui:177
#, no-c-format
msgid "&Edit..."
msgstr "&Edita..."
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 180
-#: rc.cpp:96 rc.cpp:1750
+#: FktDlgData.ui:180
#, no-c-format
msgid "edit the selected function"
msgstr "edita la funció seleccionada"
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 183
-#: rc.cpp:99 rc.cpp:1753
+#: FktDlgData.ui:183
#, no-c-format
msgid "Click here to edit the selected function."
msgstr "Premeu aquí per editar la funció seleccionada."
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 199
-#: rc.cpp:102 rc.cpp:1756
+#: FktDlgData.ui:199
#, no-c-format
msgid "Ne&w Function Plot..."
msgstr "&Nou gràfic de funció..."
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 205
-#: rc.cpp:105 rc.cpp:114 rc.cpp:123 rc.cpp:132 rc.cpp:141 rc.cpp:1759
-#: rc.cpp:1768 rc.cpp:1777 rc.cpp:1786 rc.cpp:1795
+#: FktDlgData.ui:205 FktDlgData.ui:227 FktDlgData.ui:249 FktDlgData.ui:291
+#: FktDlgData.ui:316
#, no-c-format
msgid "define a new function"
msgstr "defineix una nova funció"
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 208
-#: rc.cpp:108 rc.cpp:117 rc.cpp:126 rc.cpp:135 rc.cpp:144 rc.cpp:1762
-#: rc.cpp:1771 rc.cpp:1780 rc.cpp:1789 rc.cpp:1798
+#: FktDlgData.ui:208 FktDlgData.ui:230 FktDlgData.ui:252 FktDlgData.ui:294
+#: FktDlgData.ui:319
#, no-c-format
msgid ""
"Click here to define a new function. There are 3 types of function, explicit "
-"given functions, parametric plots and polar plots. Choose the appropriate type "
-"from the drop down list."
+"given functions, parametric plots and polar plots. Choose the appropriate "
+"type from the drop down list."
msgstr ""
"Premeu aquí per definir una funció nova. Hi ha 3 tipus de funcions, funcions "
-"explícites, gràfics paramètrics i gràfics polars. Escolliu el tipus apropiat de "
-"la llista desplegable."
+"explícites, gràfics paramètrics i gràfics polars. Escolliu el tipus apropiat "
+"de la llista desplegable."
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 224
-#: rc.cpp:111 rc.cpp:1765
+#: FktDlgData.ui:224
#, no-c-format
msgid "New &Parametric Plot..."
msgstr "Nou gràfic &paramètric..."
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 246
-#: rc.cpp:120 rc.cpp:1774
+#: FktDlgData.ui:246
#, no-c-format
msgid "&New Polar Plot..."
msgstr "&Nou gràfic polar..."
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 288
-#: rc.cpp:129 rc.cpp:1783
+#: FktDlgData.ui:288
#, no-c-format
msgid "Cop&y Function..."
msgstr "&Copia la funció..."
-#. i18n: file FktDlgData.ui line 313
-#: rc.cpp:138 rc.cpp:1792
+#: FktDlgData.ui:313
#, no-c-format
msgid "&Move Function..."
msgstr "&Mou la funció..."
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 16
-#: rc.cpp:147 rc.cpp:1801
+#: editderivativespage.ui:16
#, no-c-format
msgid "Edit Derivatives"
msgstr "Edita les derivades"
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 47
-#: rc.cpp:150 rc.cpp:183 rc.cpp:322 rc.cpp:385 rc.cpp:549 rc.cpp:661
-#: rc.cpp:1804 rc.cpp:1837 rc.cpp:1976 rc.cpp:2039 rc.cpp:2203 rc.cpp:2315
+#: editderivativespage.ui:47 editderivativespage.ui:152 editfunctionpage.ui:318
+#: editintegralpage.ui:181 qeditparametric.ui:264 qeditpolar.ui:142
#, no-c-format
msgid "color of the plot line"
msgstr "color de la línia de gràfic"
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 50
-#: rc.cpp:153 rc.cpp:186 rc.cpp:325 rc.cpp:388 rc.cpp:552 rc.cpp:664
-#: rc.cpp:1807 rc.cpp:1840 rc.cpp:1979 rc.cpp:2042 rc.cpp:2206 rc.cpp:2318
+#: editderivativespage.ui:50 editderivativespage.ui:155 editfunctionpage.ui:321
+#: editintegralpage.ui:184 qeditparametric.ui:267 qeditpolar.ui:145
#, no-c-format
msgid "Click this button to choose a color for the plot line."
msgstr "Prem aquest boto per escollir el color de la línia de gràfic."
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 58
-#: rc.cpp:156 rc.cpp:198 rc.cpp:337 rc.cpp:400 rc.cpp:564 rc.cpp:676
-#: rc.cpp:1810 rc.cpp:1852 rc.cpp:1991 rc.cpp:2054 rc.cpp:2218 rc.cpp:2330
+#: editderivativespage.ui:58 editderivativespage.ui:191 editfunctionpage.ui:354
+#: editintegralpage.ui:217 qeditparametric.ui:300 qeditpolar.ui:178
#, no-c-format
msgid "0.1mm"
msgstr "0.1mm"
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 66
-#: rc.cpp:159 rc.cpp:1813
+#: editderivativespage.ui:66
#, no-c-format
msgid "&Color:"
msgstr "&Color:"
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 83
-#: rc.cpp:162 rc.cpp:192 rc.cpp:331 rc.cpp:394 rc.cpp:558 rc.cpp:670
-#: rc.cpp:1816 rc.cpp:1846 rc.cpp:1985 rc.cpp:2048 rc.cpp:2212 rc.cpp:2324
+#: editderivativespage.ui:83 editderivativespage.ui:180 editfunctionpage.ui:343
+#: editintegralpage.ui:206 qeditparametric.ui:289 qeditpolar.ui:167
#, no-c-format
msgid "width of the plot line"
msgstr "amplada de la línia de gràfic"
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 86
-#: rc.cpp:165 rc.cpp:195 rc.cpp:334 rc.cpp:397 rc.cpp:561 rc.cpp:673
-#: rc.cpp:1819 rc.cpp:1849 rc.cpp:1988 rc.cpp:2051 rc.cpp:2215 rc.cpp:2327
+#: editderivativespage.ui:86 editderivativespage.ui:183 editfunctionpage.ui:346
+#: editintegralpage.ui:209 qeditparametric.ui:292 qeditpolar.ui:170
#, no-c-format
msgid "Change the width of the plot line in steps of 0.1mm."
msgstr "Canvia l'amplada de la línia de gràfic de 0.1 en 0.1mm."
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 94
-#: rc.cpp:168 rc.cpp:1822
+#: editderivativespage.ui:94
#, no-c-format
msgid "Show &1st derivative"
msgstr "Mostra la &primera derivada"
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 97
-#: rc.cpp:171 rc.cpp:1825
+#: editderivativespage.ui:97
#, no-c-format
msgid "Show first derivative"
msgstr "Mostra la primera derivada"
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 100
-#: rc.cpp:174 rc.cpp:207 rc.cpp:1828 rc.cpp:1861
+#: editderivativespage.ui:100 editderivativespage.ui:205
#, no-c-format
msgid "If this box is checked, the first derivative will be plotted, too."
msgstr "Si s'activa aquesta opció es dibuixarà també la primera derivada."
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 108
-#: rc.cpp:177 rc.cpp:1831
+#: editderivativespage.ui:108
#, no-c-format
msgid "&Line width:"
msgstr "&Amplada de línia:"
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 135
-#: rc.cpp:180 rc.cpp:546 rc.cpp:658 rc.cpp:1834 rc.cpp:2200 rc.cpp:2312
+#: editderivativespage.ui:135 qeditparametric.ui:250 qeditpolar.ui:128
#, no-c-format
msgid "Colo&r:"
msgstr "Colo&r:"
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 163
-#: rc.cpp:189 rc.cpp:328 rc.cpp:555 rc.cpp:667 rc.cpp:1177 rc.cpp:1843
-#: rc.cpp:1982 rc.cpp:2209 rc.cpp:2321 rc.cpp:2831
+#: editderivativespage.ui:163 editfunctionpage.ui:329 qeditparametric.ui:275
+#: qeditpolar.ui:153 settingspagecoords.ui:640
#, no-c-format
msgid "Line &width:"
msgstr "A&mplada de línia:"
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 199
-#: rc.cpp:201 rc.cpp:1855
+#: editderivativespage.ui:199
#, no-c-format
msgid "Show &2nd derivative"
msgstr "Mostra la &segona derivada"
-#. i18n: file editderivativespage.ui line 202
-#: rc.cpp:204 rc.cpp:1858
+#: editderivativespage.ui:202
#, no-c-format
msgid "Show second derivative"
msgstr "Mostra la segona derivada"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 19
-#: FktDlg.cpp:189 View.cpp:1940 rc.cpp:210 rc.cpp:1864
-#, no-c-format
-msgid "Edit Function Plot"
-msgstr "Edita el gràfic de funció"
-
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 36
-#: rc.cpp:213 rc.cpp:484 rc.cpp:630 rc.cpp:1867 rc.cpp:2138 rc.cpp:2284
+#: editfunctionpage.ui:36 qeditparametric.ui:38 qeditpolar.ui:38
#, no-c-format
msgid "Definition"
msgstr "Definició"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 47
-#: rc.cpp:216 rc.cpp:1870
+#: editfunctionpage.ui:47
#, no-c-format
msgid "&Equation:"
msgstr "&Equació:"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 66
-#: rc.cpp:219 rc.cpp:1873
+#: editfunctionpage.ui:66
#, no-c-format
msgid "enter an equation, for instance f(x)=x^2"
msgstr "introduïu una equació, per exemple f(x)=x^2"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 70
-#: rc.cpp:222 rc.cpp:1876
+#: editfunctionpage.ui:69
#, no-c-format
msgid ""
"Enter an equation for the function.\n"
@@ -377,135 +1180,112 @@ msgstr ""
"Introduïu una equació per a la funció.\n"
"Exemple: f(x)=x^2"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 80
-#: rc.cpp:226 rc.cpp:534 rc.cpp:646 rc.cpp:1880 rc.cpp:2188 rc.cpp:2300
+#: editfunctionpage.ui:80 qeditparametric.ui:209 qeditpolar.ui:87
#, no-c-format
msgid "Extensions"
msgstr "Extensions"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 91
-#: MainDlg.cpp:193 rc.cpp:229 rc.cpp:1883
-#, no-c-format
-msgid "&Hide"
-msgstr "Ocu&lta"
-
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 94
-#: rc.cpp:232 rc.cpp:346 rc.cpp:540 rc.cpp:652 rc.cpp:1886 rc.cpp:2000
-#: rc.cpp:2194 rc.cpp:2306
+#: editfunctionpage.ui:94 editintegralpage.ui:30 qeditparametric.ui:223
+#: qeditpolar.ui:101
#, no-c-format
msgid "hide the plot"
msgstr "oculta el gràfic"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 97
-#: rc.cpp:235 rc.cpp:349 rc.cpp:543 rc.cpp:655 rc.cpp:1889 rc.cpp:2003
-#: rc.cpp:2197 rc.cpp:2309
+#: editfunctionpage.ui:97 editintegralpage.ui:33 qeditparametric.ui:226
+#: qeditpolar.ui:104
#, no-c-format
msgid "Check this box if you want to hide the plot of the function."
msgstr "Activeu aquesta opció si voleu ocultar el gràfic de la funció."
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 107
-#: rc.cpp:238 rc.cpp:1892
+#: editfunctionpage.ui:107
#, no-c-format
msgid "Parameter Values"
msgstr "Valors de paràmetre"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 118
-#: rc.cpp:241 rc.cpp:1895
+#: editfunctionpage.ui:118
#, no-c-format
msgid "Use"
msgstr "Utilitza"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 121
-#: rc.cpp:244 rc.cpp:1898
+#: editfunctionpage.ui:121
#, no-c-format
msgid "change parameter value by moving a slider"
msgstr "canvia el valor de paràmetre movent un botó de desplaçament"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 124
-#: rc.cpp:247 rc.cpp:1901
+#: editfunctionpage.ui:124
#, no-c-format
msgid ""
-"Check this to change the parameter value by moving a slider. Select the slider "
-"from the list box on the right. The values vary from 0 (left) to 100 (right)."
+"Check this to change the parameter value by moving a slider. Select the "
+"slider from the list box on the right. The values vary from 0 (left) to 100 "
+"(right)."
msgstr ""
"Activeu per canviar el valor de paràmetre movent un botó de desplaçament. "
-"Escolliu el botó de desplaçament de la caixa de llista de la dreta. Els valors "
-"poden variar de 0 (esquerra) fins a 100 (dreta)."
+"Escolliu el botó de desplaçament de la caixa de llista de la dreta. Els "
+"valors poden variar de 0 (esquerra) fins a 100 (dreta)."
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 135
-#: rc.cpp:250 rc.cpp:1904
+#: editfunctionpage.ui:135
#, no-c-format
msgid "Select a slider"
msgstr "Escolliu un botó de desplaçament"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 138
-#: rc.cpp:253 rc.cpp:1907
+#: editfunctionpage.ui:138
#, no-c-format
msgid ""
-"Select one of the sliders to change the parameter value dynamically. The values "
-"vary from 0 (left) to 100 (right)."
+"Select one of the sliders to change the parameter value dynamically. The "
+"values vary from 0 (left) to 100 (right)."
msgstr ""
"Escolliu un dels botons de desplaçament per canviar el valor de paràmetre "
"dinàmicament. Els valors varien de 0 (esquerra) fins a 100 (dreta)."
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 146
-#: rc.cpp:256 rc.cpp:1910
+#: editfunctionpage.ui:146
#, no-c-format
msgid "Values from a list"
msgstr "Valors d'una llista"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 149
-#: rc.cpp:259 rc.cpp:1913
+#: editfunctionpage.ui:149
#, no-c-format
msgid "read parameter values from a list"
msgstr "llegeix els valors de paràmetre d'una llista"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 152
-#: rc.cpp:262 rc.cpp:1916
+#: editfunctionpage.ui:152
#, no-c-format
msgid ""
-"Check this to let KmPlot use parameter values given in a list. Edit this list "
-"by clicking the button on the right."
+"Check this to let KmPlot use parameter values given in a list. Edit this "
+"list by clicking the button on the right."
msgstr ""
-"Activeu perquè KmPlot utilitze valors de paràmetre d'una llista. Editeu aquesta "
-"llista prement el botó de la dreta."
+"Activeu perquè KmPlot utilitze valors de paràmetre d'una llista. Editeu "
+"aquesta llista prement el botó de la dreta."
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 163
-#: rc.cpp:265 rc.cpp:1919
+#: editfunctionpage.ui:163
#, no-c-format
msgid "Edit List..."
msgstr "Edita la llista..."
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 166
-#: rc.cpp:268 rc.cpp:1922
+#: editfunctionpage.ui:166
#, no-c-format
msgid "Edit the list of parameters"
msgstr "Edita la llista de paràmetres"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 169
-#: rc.cpp:271 rc.cpp:1925
+#: editfunctionpage.ui:169
#, no-c-format
msgid ""
"Click here to open a list of parameter values. Here you can add, remove, and "
"change them."
msgstr ""
-"Premeu aquí per obrir una llista de valors de paràmetre. Aquí podeu afegir-ne, "
-"esborrar-ne i canviar-los."
+"Premeu aquí per obrir una llista de valors de paràmetre. Aquí podeu afegir-"
+"ne, esborrar-ne i canviar-los."
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 177
-#: rc.cpp:274 rc.cpp:1928
+#: editfunctionpage.ui:177
#, no-c-format
msgid "Disable parameter values"
msgstr "Deshabilita valors de paràmetre"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 183
-#: rc.cpp:277 rc.cpp:1931
+#: editfunctionpage.ui:183
#, no-c-format
msgid "Do not use any parameter values"
msgstr "No utilitzes cap valor de paràmetre"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 186
-#: rc.cpp:280 rc.cpp:1934
+#: editfunctionpage.ui:186
#, no-c-format
msgid ""
"By having this option selected parameter values are disabled in the function."
@@ -513,236 +1293,646 @@ msgstr ""
"Si aquesta opció està activa es deshabiliten els valors de paràmetre a la "
"funció."
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 210
-#: rc.cpp:283 rc.cpp:1937
+#: editfunctionpage.ui:210
#, no-c-format
msgid "Custom plot m&inimum-range:"
msgstr "Interval mín&im personalitzat del gràfic:"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 213
-#: rc.cpp:286 rc.cpp:609 rc.cpp:1940 rc.cpp:2263
+#: editfunctionpage.ui:213 qeditparametric.ui:447
#, no-c-format
msgid "Customize the minimum plot range"
msgstr "Personalitza l'interval mínim de gràfic"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 216
-#: rc.cpp:289 rc.cpp:307 rc.cpp:1943 rc.cpp:1961
+#: editfunctionpage.ui:216 editfunctionpage.ui:255
#, no-c-format
msgid "Check this button and enter the plot range boundarys below."
msgstr "Premeu aquest botó i introduïu els marges de l'interval de gràfic."
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 224
-#: rc.cpp:292 rc.cpp:591 rc.cpp:1946 rc.cpp:2245
+#: editfunctionpage.ui:224 qeditparametric.ui:408
#, no-c-format
msgid "&Min:"
msgstr "&Mín:"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 238
-#: rc.cpp:295 rc.cpp:621 rc.cpp:709 rc.cpp:1949 rc.cpp:2275 rc.cpp:2363
+#: editfunctionpage.ui:238 qeditparametric.ui:475 qeditpolar.ui:311
#, no-c-format
msgid "lower boundary of the plot range"
msgstr "marge inferior de l'interval de gràfic"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 241
-#: kminmax.cpp:75 kminmax.cpp:101 kminmax.cpp:119 rc.cpp:298 rc.cpp:624
-#: rc.cpp:712 rc.cpp:1952 rc.cpp:2278 rc.cpp:2366
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Enter the lower boundary of the plot range. Expressions like 2*pi are allowed, "
-"too."
-msgstr ""
-"Introdueix el marge inferior de l'interval de gràfic. També es permeten "
-"expressions com 2*pi."
-
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 249
-#: rc.cpp:301 rc.cpp:1955
+#: editfunctionpage.ui:249
#, no-c-format
msgid "Custom plot m&aximum-range:"
msgstr "Interv&al màxim personalitzat del gràfic:"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 252
-#: rc.cpp:304 rc.cpp:600 rc.cpp:733 rc.cpp:1958 rc.cpp:2254 rc.cpp:2387
+#: editfunctionpage.ui:252 qeditparametric.ui:433 qeditpolar.ui:353
#, no-c-format
msgid "Customize the maximum plot range"
msgstr "Personalitza l'interval màxim del gràfic"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 266
-#: rc.cpp:310 rc.cpp:615 rc.cpp:715 rc.cpp:1964 rc.cpp:2269 rc.cpp:2369
+#: editfunctionpage.ui:266 qeditparametric.ui:461 qeditpolar.ui:325
#, no-c-format
msgid "upper boundary of the plot range"
msgstr "marge superior de l'interval de gràfic"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 269
-#: kminmax.cpp:77 kminmax.cpp:121 rc.cpp:313 rc.cpp:618 rc.cpp:718 rc.cpp:1967
-#: rc.cpp:2272 rc.cpp:2372
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Enter the upper boundary of the plot range. Expressions like 2*pi are allowed, "
-"too."
-msgstr ""
-"Introdueix el marge superior de l'interval de gràfic. També es permeten "
-"expressions com 2*pi."
-
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 277
-#: rc.cpp:316 rc.cpp:1970
+#: editfunctionpage.ui:277
#, no-c-format
msgid "Ma&x:"
msgstr "Mà&x:"
-#. i18n: file editfunctionpage.ui line 304
-#: rc.cpp:319 rc.cpp:1973
+#: editfunctionpage.ui:304
#, no-c-format
msgid "Co&lor:"
msgstr "Co&lor:"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 16
-#: editfunction.cpp:66 rc.cpp:340 rc.cpp:1994
-#, no-c-format
-msgid "Integral"
-msgstr "Integral"
-
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 27
-#: rc.cpp:343 rc.cpp:1997
+#: editintegralpage.ui:27
#, no-c-format
msgid "Show integral"
msgstr "Mostra la integral"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 44
-#: rc.cpp:352 rc.cpp:2006
+#: editintegralpage.ui:44
#, no-c-format
msgid "Initial Point"
msgstr "Punt inicial"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 55
-#: rc.cpp:355 rc.cpp:2009
+#: editintegralpage.ui:55
#, no-c-format
msgid "&x-value:"
msgstr "valor &x:"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 66
-#: rc.cpp:358 rc.cpp:2012
+#: editintegralpage.ui:66
#, no-c-format
msgid "&y-value:"
msgstr "valor &y:"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 77
-#: rc.cpp:361 rc.cpp:2015
+#: editintegralpage.ui:77
#, no-c-format
msgid "Enter the initial x-point,for instance 2 or pi"
msgstr "Introduïu el punt x inicial, per exemple 2 o pi"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 80
-#: rc.cpp:364 rc.cpp:2018
+#: editintegralpage.ui:80
#, no-c-format
msgid ""
-"Enter the initial x-value or expression for the integral, for example 2 or pi/2"
-msgstr ""
-"Introduïu el valor x inicial o l'expressió per a la integral, per exemple 2 o "
+"Enter the initial x-value or expression for the integral, for example 2 or "
"pi/2"
+msgstr ""
+"Introduïu el valor x inicial o l'expressió per a la integral, per exemple 2 "
+"o pi/2"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 88
-#: rc.cpp:367 rc.cpp:2021
+#: editintegralpage.ui:88
#, no-c-format
msgid "enter the initial y-point, eg 2 or pi"
msgstr "introduïu el punt y inicial, p. ex. 2 o pi"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 91
-#: rc.cpp:370 rc.cpp:2024
+#: editintegralpage.ui:91
#, no-c-format
msgid ""
-"Enter the initial y-value or expression for the integral, for example 2 or pi/2"
-msgstr ""
-"Introduïu el valor y inicial o l'expressió per a la integral, per exemple 2 o "
+"Enter the initial y-value or expression for the integral, for example 2 or "
"pi/2"
+msgstr ""
+"Introduïu el valor y inicial o l'expressió per a la integral, per exemple 2 "
+"o pi/2"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 118
-#: rc.cpp:373 rc.cpp:2027
+#: editintegralpage.ui:118
#, no-c-format
msgid "P&recision:"
msgstr "P&recisió:"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 140
-#: rc.cpp:376 rc.cpp:2030
+#: editintegralpage.ui:140
#, no-c-format
msgid "Custom &precision"
msgstr "&Precisió a mida"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 143
-#: rc.cpp:379 rc.cpp:2033
+#: editintegralpage.ui:143
#, no-c-format
msgid "Customize the precision"
msgstr "Personalitza la precisió"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 170
-#: rc.cpp:382 rc.cpp:2036
+#: editintegralpage.ui:170
#, no-c-format
msgid "Color:"
msgstr "Color:"
-#. i18n: file editintegralpage.ui line 192
-#: rc.cpp:391 rc.cpp:2045
+#: editintegralpage.ui:192
#, no-c-format
msgid "Line width:"
msgstr "Amplada de línia:"
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 16
-#: rc.cpp:403 rc.cpp:2057
+#: kmplot.kcfg:11
+#, no-c-format
+msgid "Axis-line width"
+msgstr "Amplada de les línies dels eixos"
+
+#: kmplot.kcfg:12
+#, no-c-format
+msgid "Enter the width of the axis lines."
+msgstr "Introduïu l'amplada de les línies dels eixos."
+
+#: kmplot.kcfg:16
+#, no-c-format
+msgid "Checked if labels are visible"
+msgstr "Activat si les etiquetes són visibles"
+
+#: kmplot.kcfg:17
+#, no-c-format
+msgid "Check this box if the labels at the tics should be shown."
+msgstr "Activeu aquesta opció si s'han de mostrar les etiquetes als tics."
+
+#: kmplot.kcfg:21
+#, no-c-format
+msgid "Checked if axes are visible"
+msgstr "Activat si els eixos són visibles"
+
+#: kmplot.kcfg:22
+#, no-c-format
+msgid "Check this box if axes should be shown."
+msgstr "Activeu aquesta opció si s'han de mostrar els eixos."
+
+#: kmplot.kcfg:26
+#, no-c-format
+msgid "Checked if arrows are visible"
+msgstr "Activat si les fletxes són visibles"
+
+#: kmplot.kcfg:27
+#, no-c-format
+msgid "Check this box if axes should have arrows."
+msgstr "Activeu aquesta opció si els eixos han de tenir fletxes."
+
+#: kmplot.kcfg:31
+#, no-c-format
+msgid "Grid Line Width"
+msgstr "Amplada de les línies de la graella"
+
+#: kmplot.kcfg:32 settingspagecoords.ui:657
+#, no-c-format
+msgid "Enter the width of the grid lines."
+msgstr "Introdueix l'amplada de les línies de la graella."
+
+#: kmplot.kcfg:36
+#, no-c-format
+msgid "Grid Style"
+msgstr "Estil de la graella"
+
+#: kmplot.kcfg:37
+#, no-c-format
+msgid "Choose a suitable grid style."
+msgstr "Escolliu un estil de graella apropiat."
+
+#: kmplot.kcfg:41
+#, no-c-format
+msgid "Checked if a frame is visible"
+msgstr "Activat si un marc és visible"
+
+#: kmplot.kcfg:42
+#, no-c-format
+msgid "Check this box if a frame should be drawn around the plot area."
+msgstr ""
+"Activeu aquesta opció si s'ha de dibuixar un marc al voltant de l'àrea de "
+"gràfic."
+
+#: kmplot.kcfg:46
+#, no-c-format
+msgid "Checked if an extra frame is visible"
+msgstr "Activat si un marc addicional és visible"
+
+#: kmplot.kcfg:47
+#, no-c-format
+msgid "Check this box if an extra frame should be drawn around the plot area."
+msgstr ""
+"Activeu aquesta opció si s'ha de dibuixar un marc addicional al voltant de "
+"l'àrea de gràfic."
+
+#: kmplot.kcfg:51
+#, no-c-format
+msgid "Tic length"
+msgstr "Longitud dels tics"
+
+#: kmplot.kcfg:52
+#, no-c-format
+msgid "Enter the length of the tic lines"
+msgstr "Introduïu la longitud de les línies dels tics"
+
+#: kmplot.kcfg:56
+#, no-c-format
+msgid "Tic width"
+msgstr "Amplada dels tics"
+
+#: kmplot.kcfg:57
+#, no-c-format
+msgid "Enter the width of the tic lines."
+msgstr "Introduïu l'amplada de les línies dels tics."
+
+#: kmplot.kcfg:61
+#, no-c-format
+msgid "Plot-line width"
+msgstr "Amplada de la línia de gràfic"
+
+#: kmplot.kcfg:62
+#, no-c-format
+msgid "Enter the width of the plot line."
+msgstr "Introduïu l'amplada de la línia de gràfic."
+
+#: kmplot.kcfg:66
+#, no-c-format
+msgid "Predefined x-axis range"
+msgstr "Interval de l'eix x predefinit"
+
+#: kmplot.kcfg:67
+#, no-c-format
+msgid "Predefined plot area widths."
+msgstr "Amplades de l'àrea de gràfic predefinides."
+
+#: kmplot.kcfg:71
+#, no-c-format
+msgid "Predefined y-axis range"
+msgstr "Interval de l'eix y predefinit"
+
+#: kmplot.kcfg:72
+#, no-c-format
+msgid "Predefined plot area heights."
+msgstr "Alçades de l'àrea de gràfic predefinides."
+
+#: kmplot.kcfg:76
+#, no-c-format
+msgid "Left boundary"
+msgstr "Marge esquerre"
+
+#: kmplot.kcfg:77
+#, no-c-format
+msgid "Enter the left boundary of the plotting area."
+msgstr "Introduïu el marge esquerre de l'àrea de gràfic."
+
+#: kmplot.kcfg:81
+#, no-c-format
+msgid "Right boundary"
+msgstr "Marge dret"
+
+#: kmplot.kcfg:82
+#, no-c-format
+msgid "Enter the right boundary of the plotting area."
+msgstr "Introduïu el marge dret de l'àrea de gràfic."
+
+#: kmplot.kcfg:86
+#, no-c-format
+msgid "Lower boundary"
+msgstr "Marge inferior"
+
+#: kmplot.kcfg:87
+#, no-c-format
+msgid "Enter the lower boundary of the plotting area."
+msgstr "Introduïu el marge inferior de l'àrea de gràfic."
+
+#: kmplot.kcfg:91
+#, no-c-format
+msgid "Upper boundary"
+msgstr "Marge superior"
+
+#: kmplot.kcfg:92
+#, no-c-format
+msgid "Enter the upper boundary of the plotting area."
+msgstr "Introduïu el marge superior de l'àrea de gràfic."
+
+#: kmplot.kcfg:99
+#, no-c-format
+msgid "Width of a unit from tic to tic"
+msgstr "Amplada d'una unitat de tic a tic"
+
+#: kmplot.kcfg:100
+#, no-c-format
+msgid "Enter the width of a unit from tic to tic."
+msgstr "Introduïu l'amplada d'una unitat de tic a tic."
+
+#: kmplot.kcfg:104
+#, no-c-format
+msgid "Height of a unit from tic to tic"
+msgstr "Alçada d'una unitat de tic a tic"
+
+#: kmplot.kcfg:105
+#, no-c-format
+msgid "Enter the height of a unit from tic to tic."
+msgstr "Introduïu l'alçada d'una unitat de tic a tic."
+
+#: kmplot.kcfg:109
+#, no-c-format
+msgid "Printed width of 1 unit"
+msgstr "Amplada impresa d'1 unitat"
+
+#: kmplot.kcfg:110
+#, no-c-format
+msgid "Enter the width of a unit in cm."
+msgstr "Introduïu l'amplada d'una unitat en cm."
+
+#: kmplot.kcfg:114
+#, no-c-format
+msgid "Printed height of 1 unit"
+msgstr "Alçada impresa d'1 unitat"
+
+#: kmplot.kcfg:115
+#, no-c-format
+msgid "Enter the height of a unit in cm."
+msgstr "Introduïu l'alçada d'una unitat en cm."
+
+#: kmplot.kcfg:122
+#, no-c-format
+msgid "Font name of the axis labels"
+msgstr "Nom de lletra de les etiquetes dels eixos"
+
+#: kmplot.kcfg:123
+#, no-c-format
+msgid "Choose a font name for the axis labels."
+msgstr "Escolliu un nom de lletra de les etiquetes dels eixos."
+
+#: kmplot.kcfg:127
+#, no-c-format
+msgid "Font size of the axis labels"
+msgstr "Grandària de lletra de les etiquetes dels eixos"
+
+#: kmplot.kcfg:128
+#, no-c-format
+msgid "Choose a font size for the axis labels."
+msgstr "Escolliu una grandària de lletra de les etiquetes dels eixos."
+
+#: kmplot.kcfg:132
+#, no-c-format
+msgid "Font name of the printed header table"
+msgstr "Nom de lletra de la taula capçalera impresa"
+
+#: kmplot.kcfg:133
+#, no-c-format
+msgid "Choose a font name for the table printed at the top of the page."
+msgstr ""
+"Escolliu un nom de lletra per a la taula impresa a la part superior de la "
+"pàgina."
+
+#: kmplot.kcfg:140
+#, no-c-format
+msgid "Axis-line color"
+msgstr "Color de la línia dels eixos"
+
+#: kmplot.kcfg:141
+#, no-c-format
+msgid "Enter the color of the axis lines."
+msgstr "Introduïu el color de les línies dels eixos."
+
+#: kmplot.kcfg:144
+#, no-c-format
+msgid "Grid Color"
+msgstr "Color de la graella"
+
+#: kmplot.kcfg:145
+#, no-c-format
+msgid "Choose a color for the grid lines."
+msgstr "Escolliu un color per a les línies de la graella."
+
+#: kmplot.kcfg:149
+#, no-c-format
+msgid "Color of function 1"
+msgstr "Color de la funció 1"
+
+#: kmplot.kcfg:150
+#, no-c-format
+msgid "Choose a color for function 1."
+msgstr "Escolliu un color per a la funció 1."
+
+#: kmplot.kcfg:154
+#, no-c-format
+msgid "Color of function 2"
+msgstr "Color de la funció 2"
+
+#: kmplot.kcfg:155
+#, no-c-format
+msgid "Choose a color for function 2."
+msgstr "Escolliu un color per a la funció 2."
+
+#: kmplot.kcfg:159
+#, no-c-format
+msgid "Color of function 3"
+msgstr "Color de la funció 3"
+
+#: kmplot.kcfg:160
+#, no-c-format
+msgid "Choose a color for function 3."
+msgstr "Escolliu un color per a la funció 3."
+
+#: kmplot.kcfg:164
+#, no-c-format
+msgid "Color of function 4"
+msgstr "Color de la funció 4"
+
+#: kmplot.kcfg:165
+#, no-c-format
+msgid "Choose a color for function 4."
+msgstr "Escolliu un color per a la funció 4."
+
+#: kmplot.kcfg:169
+#, no-c-format
+msgid "Color of function 5"
+msgstr "Color de la funció 5"
+
+#: kmplot.kcfg:170
+#, no-c-format
+msgid "Choose a color for function 5."
+msgstr "Escolliu un color per a la funció 5."
+
+#: kmplot.kcfg:174
+#, no-c-format
+msgid "Color of function 6"
+msgstr "Color de la funció 6"
+
+#: kmplot.kcfg:175
+#, no-c-format
+msgid "Choose a color for function 6."
+msgstr "Escolliu un color per a la funció 6."
+
+#: kmplot.kcfg:179
+#, no-c-format
+msgid "Color of function 7"
+msgstr "Color de la funció 7"
+
+#: kmplot.kcfg:180
+#, no-c-format
+msgid "Choose a color for function 7."
+msgstr "Escolliu un color per a la funció 7."
+
+#: kmplot.kcfg:184
+#, no-c-format
+msgid "Color of function 8"
+msgstr "Color de la funció 8"
+
+#: kmplot.kcfg:185
+#, no-c-format
+msgid "Choose a color for function 8."
+msgstr "Escolliu un color per a la funció 8."
+
+#: kmplot.kcfg:189
+#, no-c-format
+msgid "Color of function 9"
+msgstr "Color de la funció 9"
+
+#: kmplot.kcfg:190
+#, no-c-format
+msgid "Choose a color for function 9."
+msgstr "Escolliu un color per a la funció 9."
+
+#: kmplot.kcfg:194
+#, no-c-format
+msgid "Color of function 10"
+msgstr "Color de la funció 10"
+
+#: kmplot.kcfg:195
+#, no-c-format
+msgid "Choose a color for function 10."
+msgstr "Escolliu un color per a la funció 10."
+
+#: kmplot.kcfg:202
+#, no-c-format
+msgid "Step width in pixel"
+msgstr "Amplada del pas en píxels"
+
+#: kmplot.kcfg:203
+#, no-c-format
+msgid ""
+"The greater the step width the faster but the less precise the plot is done."
+msgstr ""
+"Com més gran sigui l'amplada del pas, més ràpidament i amb menys precisió es "
+"fa el gràfic."
+
+#: kmplot.kcfg:207
+#, no-c-format
+msgid "Use relative step width"
+msgstr "Usa una amplada de pas relativa"
+
+#: kmplot.kcfg:208 settingspageprecision.ui:262
+#, no-c-format
+msgid ""
+"If relative step width is set to true, the step width will be adapted to the "
+"size of the window."
+msgstr ""
+"Si l'amplada de pas relativa està activada, s'adaptarà l'amplada de pas a la "
+"grandària de la finestra."
+
+#: kmplot.kcfg:212
+#, no-c-format
+msgid "Radians instead of degrees"
+msgstr "Radians en comptes de graus"
+
+#: kmplot.kcfg:213
+#, no-c-format
+msgid "Check the box if you want to use radians"
+msgstr "Activeu aquesta opció si voleu usar radians"
+
+#: kmplot.kcfg:217
+#, no-c-format
+msgid "Background color"
+msgstr "Color de fons"
+
+#: kmplot.kcfg:218
+#, no-c-format
+msgid "The background color for the graph"
+msgstr "El color de fons del gràfic"
+
+#: kmplot.kcfg:222
+#, no-c-format
+msgid "Zoom-in step"
+msgstr "Pas d'apropar"
+
+#: kmplot.kcfg:223
+#, no-c-format
+msgid "The value the zoom-in tool should use"
+msgstr "El valor que l'eina d'apropar ha d'utilitzar"
+
+#: kmplot.kcfg:227
+#, no-c-format
+msgid "Zoom-out step"
+msgstr "Pas d'allunyar"
+
+#: kmplot.kcfg:228
+#, no-c-format
+msgid "The value the zoom-out tool should use"
+msgstr "El valor que l'eina d'allunyar ha d'utilitzar"
+
+#: kmplot_part.rc:23
+#, no-c-format
+msgid "&Plot"
+msgstr "&Gràfic"
+
+#: kmplot_part.rc:29 kmplot_part_readonly.rc:19
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Zoom"
+msgstr "&Sense zoom"
+
+#: kmplot_part.rc:38 kmplot_part_readonly.rc:28
+#, no-c-format
+msgid "&Tools"
+msgstr ""
+
+#: kmplot_part.rc:44 kmplot_part_readonly.rc:34 kmplot_shell.rc:13
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Settings"
+msgstr "Arranjament general"
+
+#: kmplot_part.rc:47 kmplot_part_readonly.rc:35
+#, no-c-format
+msgid "Show S&liders"
+msgstr "Mostra els &botons de desplaçament"
+
+#: kmplot_shell.rc:4
+#, no-c-format
+msgid "&File"
+msgstr ""
+
+#: kmplot_shell.rc:38
+#, no-c-format
+msgid "Main Toolbar"
+msgstr ""
+
+#: qconstanteditor.ui:16
#, no-c-format
msgid "Constant Editor"
msgstr "Editor de constants"
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 33
-#: rc.cpp:409 rc.cpp:817 rc.cpp:2063 rc.cpp:2471
+#: qconstanteditor.ui:33 qparametereditor.ui:106
#, no-c-format
msgid "delete selected constant"
msgstr "elimina la constant seleccionada"
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 36
-#: rc.cpp:412 rc.cpp:820 rc.cpp:2066 rc.cpp:2474
+#: qconstanteditor.ui:36 qparametereditor.ui:109
#, no-c-format
msgid ""
-"Click here to delete the selected constant; it can only be removed if it is not "
-"currently used by a plot."
+"Click here to delete the selected constant; it can only be removed if it is "
+"not currently used by a plot."
msgstr ""
-"Premeu aquí per esborrar la constant seleccionada; només pot ser esborrada si "
-"no l'usa cap gràfic."
+"Premeu aquí per esborrar la constant seleccionada; només pot ser esborrada "
+"si no l'usa cap gràfic."
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 47
-#: rc.cpp:415 rc.cpp:781 rc.cpp:2069 rc.cpp:2435
+#: qconstanteditor.ui:47 qparametereditor.ui:47
#, no-c-format
msgid "&Change Value..."
msgstr "&Canvia el valor..."
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 50
-#: rc.cpp:418 rc.cpp:784 rc.cpp:2072 rc.cpp:2438
+#: qconstanteditor.ui:50 qparametereditor.ui:50
#, no-c-format
msgid "Change the value of a user-defined constant"
msgstr "Canvia el valor de una constant definida per l'usuari"
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 53
-#: rc.cpp:421 rc.cpp:787 rc.cpp:2075 rc.cpp:2441
+#: qconstanteditor.ui:53 qparametereditor.ui:53
#, no-c-format
msgid ""
"Click here to edit the value of the selected constant. Its name cannot be "
"changed."
msgstr ""
-"Premeu aquí per editar el valor de la constant seleccionada. No es pot canviar "
-"el seu nom."
+"Premeu aquí per editar el valor de la constant seleccionada. No es pot "
+"canviar el seu nom."
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 64
-#: rc.cpp:424 rc.cpp:2078
+#: qconstanteditor.ui:64
#, no-c-format
msgid "D&uplicate"
msgstr "D&uplica"
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 67
-#: rc.cpp:427 rc.cpp:2081
+#: qconstanteditor.ui:67
#, no-c-format
msgid "Duplicate the selected constant"
msgstr "Duplica la constant seleccionada"
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 70
-#: rc.cpp:430 rc.cpp:2084
+#: qconstanteditor.ui:70
#, no-c-format
msgid ""
"Click here to Copy the selected constant to another constant. You can choose "
@@ -751,118 +1941,100 @@ msgstr ""
"Premeu aquí per copiar la constant seleccionada a una altra constant. Podreu "
"escollir el nou nom d'una llista."
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 78
-#: rc.cpp:433 rc.cpp:796 rc.cpp:2087 rc.cpp:2450
+#: qconstanteditor.ui:78 qparametereditor.ui:72
#, no-c-format
msgid "&New..."
msgstr "&Nova..."
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 81
-#: rc.cpp:436 rc.cpp:799 rc.cpp:2090 rc.cpp:2453
+#: qconstanteditor.ui:81 qparametereditor.ui:75
#, no-c-format
msgid "Add a new constant"
msgstr "Afegeix una nova constant"
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 84
-#: rc.cpp:439 rc.cpp:802 rc.cpp:2093 rc.cpp:2456
+#: qconstanteditor.ui:84 qparametereditor.ui:78
#, no-c-format
msgid "Click this button to add a new constant."
msgstr "Prem aquest botó per afegir una nova constant."
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 90
-#: rc.cpp:442 rc.cpp:2096
+#: qconstanteditor.ui:90
#, no-c-format
msgid "Variable"
msgstr "Variable"
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 101
-#: rc.cpp:445 rc.cpp:2099
+#: qconstanteditor.ui:101
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Valor"
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 120
-#: rc.cpp:448 rc.cpp:2102
+#: qconstanteditor.ui:120
#, no-c-format
msgid "List of user-defined constants"
msgstr "Llista de constants definides per l'usuari"
-#. i18n: file qconstanteditor.ui line 123
-#: rc.cpp:451 rc.cpp:2105
+#: qconstanteditor.ui:123
#, no-c-format
msgid "Select a constant to change its value, remove it or duplicate it."
msgstr ""
"Selecciona una constant per canviar el seu valor, eliminar-la o duplicar-la."
-#. i18n: file qeditconstant.ui line 16
-#: rc.cpp:454 rc.cpp:2108
+#: qeditconstant.ui:16
#, no-c-format
msgid "Edit Constant"
msgstr "Edita la constant"
-#. i18n: file qeditconstant.ui line 30
-#: rc.cpp:457 rc.cpp:2111
+#: qeditconstant.ui:30
#, no-c-format
msgid "Variable:"
msgstr "Variable:"
-#. i18n: file qeditconstant.ui line 38
-#: rc.cpp:460 rc.cpp:2114
+#: qeditconstant.ui:38
#, no-c-format
msgid "Value:"
msgstr "Valor:"
-#. i18n: file qeditconstant.ui line 95
-#: rc.cpp:469 rc.cpp:2123
+#: qeditconstant.ui:95
#, no-c-format
msgid "Name of the constant (only 1 character but \"E\")"
msgstr "Nom de la constant (només 1 caràcter excepte \"E\")"
-#. i18n: file qeditconstant.ui line 98
-#: rc.cpp:472 rc.cpp:2126
+#: qeditconstant.ui:98
#, no-c-format
msgid ""
"Enter the name of the constant here. User-defined constant names only have 1 "
"character; the constant \"E\" (Euler number) is reserved."
msgstr ""
"Introduïu el valor de la constant aquí. Els noms de les constants definides "
-"pels usuaris només poden tenir 1 caràcter. La constant \"E\" (nombre d'Euler) "
-"està reservada."
+"pels usuaris només poden tenir 1 caràcter. La constant \"E\" (nombre "
+"d'Euler) està reservada."
-#. i18n: file qeditconstant.ui line 106
-#: rc.cpp:475 rc.cpp:2129
+#: qeditconstant.ui:106
#, no-c-format
msgid "Enter the constant's value here."
msgstr "Introduïu el valor de la constant aquí."
-#. i18n: file qeditconstant.ui line 109
-#: rc.cpp:478 rc.cpp:2132
+#: qeditconstant.ui:109
#, no-c-format
msgid ""
"The value of a constant can be an expression, for instance PI/2 or sqrt(2)."
msgstr ""
"El valor d'una constant pot ser una expressió, per exemple PI/2 o sqrt(2)."
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 24
-#: rc.cpp:481 rc.cpp:2135
+#: qeditparametric.ui:24
#, no-c-format
msgid "Edit Parametric Plot"
msgstr "Edita el gràfic paramètric"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 49
-#: rc.cpp:487 rc.cpp:2141
+#: qeditparametric.ui:49
#, no-c-format
msgid "Name:"
msgstr "Nom:"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 71
-#: rc.cpp:490 rc.cpp:517 rc.cpp:2144 rc.cpp:2171
+#: qeditparametric.ui:71 qeditparametric.ui:149
#, no-c-format
msgid "enter an expression"
msgstr "introduïu una expressió"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 76
-#: rc.cpp:493 rc.cpp:2147
+#: qeditparametric.ui:74
#, no-c-format
msgid ""
"Enter an expression for the function.\n"
@@ -873,44 +2045,38 @@ msgstr ""
"La variable muda és t.\n"
"Exemple: cos(t)"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 84
-#: rc.cpp:498 rc.cpp:511 rc.cpp:528 rc.cpp:2152 rc.cpp:2165 rc.cpp:2182
+#: qeditparametric.ui:84 qeditparametric.ui:123 qeditparametric.ui:189
#, no-c-format
msgid "f"
msgstr "f"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 87
-#: rc.cpp:501 rc.cpp:2155
+#: qeditparametric.ui:87
#, no-c-format
msgid "name of the function"
msgstr "nom de la funció"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 91
-#: rc.cpp:504 rc.cpp:2158
+#: qeditparametric.ui:90
#, no-c-format
msgid ""
"Enter the name of the function.\n"
-"The name of a function must be unique. If you leave this line empty KmPlot will "
-"set a default name. You can change it later."
+"The name of a function must be unique. If you leave this line empty KmPlot "
+"will set a default name. You can change it later."
msgstr ""
"Introduïu el nom de la funció.\n"
"El nom d'una funció ha de ser únic. Si deixeu aquesta línia buida, KmPlot "
"establirà un nom per defecte. Podreu canviar-lo més tard."
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 110
-#: rc.cpp:508 rc.cpp:2162
+#: qeditparametric.ui:110
#, no-c-format
msgid "y"
msgstr "y"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 131
-#: rc.cpp:514 rc.cpp:531 rc.cpp:2168 rc.cpp:2185
+#: qeditparametric.ui:131 qeditparametric.ui:197
#, no-c-format
msgid "(t) ="
msgstr "(t) ="
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 154
-#: rc.cpp:520 rc.cpp:2174
+#: qeditparametric.ui:152
#, no-c-format
msgid ""
"Enter an expression for the function.\n"
@@ -921,96 +2087,81 @@ msgstr ""
"La variable muda és t.\n"
"Exemple: sin(t)"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 176
-#: rc.cpp:525 rc.cpp:2179
+#: qeditparametric.ui:176
#, no-c-format
msgid "x"
msgstr "x"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 220
-#: rc.cpp:537 rc.cpp:649 rc.cpp:2191 rc.cpp:2303
+#: qeditparametric.ui:220 qeditpolar.ui:98
#, no-c-format
msgid "Hide"
msgstr "Oculta"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 327
-#: rc.cpp:570 rc.cpp:682 rc.cpp:2224 rc.cpp:2336
+#: qeditparametric.ui:327 qeditpolar.ui:205
#, no-c-format
msgid "F1"
msgstr "F1"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 364
-#: rc.cpp:576 rc.cpp:688 rc.cpp:2230 rc.cpp:2342
+#: qeditparametric.ui:364 qeditpolar.ui:242
#, no-c-format
msgid "apply changes to the list"
msgstr "aplica els canvis a la llista"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 367
-#: rc.cpp:579 rc.cpp:691 rc.cpp:2233 rc.cpp:2345
+#: qeditparametric.ui:367 qeditpolar.ui:245
#, no-c-format
msgid "Click this button to apply the changes to the list of functions."
msgstr "Premeu aquest botó per aplicar els canvis a la llista de funcions."
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 381
-#: rc.cpp:585 rc.cpp:697 rc.cpp:2239 rc.cpp:2351
+#: qeditparametric.ui:381 qeditpolar.ui:259
#, no-c-format
msgid "abort without changing anything"
msgstr "avorta sense canviar res"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 384
-#: rc.cpp:588 rc.cpp:700 rc.cpp:2242 rc.cpp:2354
+#: qeditparametric.ui:384 qeditpolar.ui:262
#, no-c-format
msgid "Click here to close the dialog without changing anything."
msgstr "Premeu aquí per tancar aquest diàleg sense canviar res."
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 419
-#: rc.cpp:594 rc.cpp:2248
+#: qeditparametric.ui:419
#, no-c-format
msgid "&Max:"
msgstr "Mà&x.:"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 430
-#: rc.cpp:597 rc.cpp:2251
+#: qeditparametric.ui:430
#, no-c-format
msgid "Custom plot maximum t-range:"
msgstr "Interval t personalitzat del gràfic:"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 436
-#: rc.cpp:603 rc.cpp:736 rc.cpp:2257 rc.cpp:2390
+#: qeditparametric.ui:436 qeditpolar.ui:356
#, no-c-format
msgid "Check this button and enter the plot maximum range boundary below."
msgstr ""
-"Marqueu aquest botó i introduïu al dessota el límit superior de l'interval de "
-"gràfic."
+"Marqueu aquest botó i introduïu al dessota el límit superior de l'interval "
+"de gràfic."
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 444
-#: rc.cpp:606 rc.cpp:2260
+#: qeditparametric.ui:444
#, no-c-format
msgid "Custom plot minimum t-range:"
msgstr "Interval t mínim personalitzat del gràfic:"
-#. i18n: file qeditparametric.ui line 450
-#: rc.cpp:612 rc.cpp:727 rc.cpp:2266 rc.cpp:2381
+#: qeditparametric.ui:450 qeditpolar.ui:342
#, no-c-format
msgid "Check this button and enter the plot minimum range boundary below."
msgstr ""
-"Marqueu aquest botó i introduïu al dessota el límit inferior de l'interval de "
-"gràfic."
+"Marqueu aquest botó i introduïu al dessota el límit inferior de l'interval "
+"de gràfic."
-#. i18n: file qeditpolar.ui line 24
-#: rc.cpp:627 rc.cpp:2281
+#: qeditpolar.ui:24
#, no-c-format
msgid "Edit Polar Plot"
msgstr "Edita el gràfic polar"
-#. i18n: file qeditpolar.ui line 57
-#: rc.cpp:633 rc.cpp:2287
+#: qeditpolar.ui:57
#, no-c-format
msgid "enter an equation, for instance loop(angle)=ln(angle)"
msgstr "introduïu una equació, per exemple loop(angle)=ln(angle)"
-#. i18n: file qeditpolar.ui line 61
-#: rc.cpp:636 rc.cpp:2290
+#: qeditpolar.ui:60
#, no-c-format
msgid ""
"Enter an expression for the function. The prefix \"r\" will be added "
@@ -1021,839 +2172,709 @@ msgstr ""
"automàticament.\n"
"Exemple: loop(angle)=ln(angle)"
-#. i18n: file qeditpolar.ui line 69
-#: rc.cpp:640 rc.cpp:2294
+#: qeditpolar.ui:69
#, no-c-format
msgid "r"
msgstr "r"
-#. i18n: file qeditpolar.ui line 77
-#: rc.cpp:643 rc.cpp:2297
+#: qeditpolar.ui:77
#, no-c-format
msgid "Equation:"
msgstr "Equació:"
-#. i18n: file qeditpolar.ui line 286
-#: rc.cpp:703 rc.cpp:1000 rc.cpp:1060 rc.cpp:2357 rc.cpp:2654 rc.cpp:2714
+#: qeditpolar.ui:286 settingspagecoords.ui:145 settingspagecoords.ui:291
#, no-c-format
msgid "Max:"
msgstr "Màx.:"
-#. i18n: file qeditpolar.ui line 297
-#: rc.cpp:706 rc.cpp:1003 rc.cpp:1063 rc.cpp:2360 rc.cpp:2657 rc.cpp:2717
+#: qeditpolar.ui:297 settingspagecoords.ui:153 settingspagecoords.ui:299
#, no-c-format
msgid "Min:"
msgstr "Mín.:"
-#. i18n: file qeditpolar.ui line 336
-#: rc.cpp:721 rc.cpp:2375
+#: qeditpolar.ui:336
#, no-c-format
msgid "Custom plot minimum r-range:"
msgstr "Interval r mínim personalitzat del gràfic:"
-#. i18n: file qeditpolar.ui line 339
-#: rc.cpp:724 rc.cpp:2378
+#: qeditpolar.ui:339
#, no-c-format
msgid "Customize the plot range"
msgstr "personalitza l'interval del gràfic"
-#. i18n: file qeditpolar.ui line 350
-#: rc.cpp:730 rc.cpp:2384
+#: qeditpolar.ui:350
#, no-c-format
msgid "Custom plot maximum r-range:"
msgstr "Interval r màxim personalitzat del gràfic:"
-#. i18n: file qminmax.ui line 16
-#: kminmax.cpp:87 rc.cpp:739 rc.cpp:2393
-#, no-c-format
-msgid "Find Minimum Point"
-msgstr "Cerca el punt mínim"
-
-#. i18n: file qminmax.ui line 27
-#: kminmax.cpp:73 rc.cpp:742 rc.cpp:2396
-#, no-c-format
-msgid "&Find"
-msgstr "&Cerca"
-
-#. i18n: file qminmax.ui line 52
-#: kminmax.cpp:71 rc.cpp:745 rc.cpp:2399
-#, no-c-format
-msgid "Search between the x-value:"
-msgstr "Cerca entre el valor x:"
-
-#. i18n: file qminmax.ui line 63
-#: kminmax.cpp:72 kminmax.cpp:125 rc.cpp:748 rc.cpp:2402
-#, no-c-format
-msgid "and:"
-msgstr "i:"
-
-#. i18n: file qminmax.ui line 92
-#: rc.cpp:751 rc.cpp:2405
+#: qminmax.ui:92
#, no-c-format
msgid "Graph"
msgstr "Gràfic"
-#. i18n: file qminmax.ui line 103
-#: rc.cpp:754 rc.cpp:2408
+#: qminmax.ui:103
#, no-c-format
msgid "The available functions you can search in"
msgstr "Les funcions disponibles per buscar-hi"
-#. i18n: file qminmax.ui line 106
-#: rc.cpp:757 rc.cpp:2411
+#: qminmax.ui:106
#, no-c-format
msgid ""
"Here you can see all available functions you can use. Select one of them."
msgstr "Aquí veieu totes les funcions que podeu usar. Seleccioneu-ne una."
-#. i18n: file qminmax.ui line 119
-#: rc.cpp:763 rc.cpp:2417
+#: qminmax.ui:116 qparametereditor.ui:86
+#, no-c-format
+msgid "&Close"
+msgstr ""
+
+#: qminmax.ui:119
#, no-c-format
msgid "close the dialog"
msgstr "tanca el diàleg"
-#. i18n: file qminmax.ui line 122
-#: rc.cpp:766 rc.cpp:2420
+#: qminmax.ui:122
#, no-c-format
msgid "Close the dialog and return to the main window."
msgstr "Tanca el diàleg i retorna a la finestra principal."
-#. i18n: file qminmax.ui line 130
-#: rc.cpp:769 rc.cpp:2423
+#: qminmax.ui:130
#, no-c-format
msgid "Choose Parameter Value..."
msgstr "Escolliu un valor de paràmetre..."
-#. i18n: file qminmax.ui line 133
-#: rc.cpp:772 rc.cpp:2426
+#: qminmax.ui:133
#, no-c-format
msgid "select the parameter value you want to use"
msgstr "escolliu el valor de paràmetre que voleu usar"
-#. i18n: file qminmax.ui line 136
-#: rc.cpp:775 rc.cpp:2429
+#: qminmax.ui:136
#, no-c-format
msgid "If the function has any parameter values you must select it here."
msgstr "Si la funció té valors de paràmetre heu d'escollir-los aquí."
-#. i18n: file qparametereditor.ui line 16
-#: rc.cpp:778 rc.cpp:2432
+#: qparametereditor.ui:16
#, no-c-format
msgid "Parameter Editor"
msgstr "Editor de paràmetres"
-#. i18n: file qparametereditor.ui line 61
-#: rc.cpp:790 rc.cpp:2444
+#: qparametereditor.ui:61
#, no-c-format
msgid "list of parameter values"
msgstr "llista de valors de paràmetre"
-#. i18n: file qparametereditor.ui line 64
-#: rc.cpp:793 rc.cpp:2447
+#: qparametereditor.ui:64
#, no-c-format
msgid "Here you see the list of all parameter values for the function."
msgstr "Aquí veieu la llista de tots els valors de paràmetre per a la funció."
-#. i18n: file qparametereditor.ui line 89
-#: rc.cpp:808 rc.cpp:2462
+#: qparametereditor.ui:89
#, no-c-format
msgid "Close the dialog"
msgstr "Tanca el diàleg"
-#. i18n: file qparametereditor.ui line 92
-#: rc.cpp:811 rc.cpp:2465
+#: qparametereditor.ui:92
#, no-c-format
msgid "Close the window and return to the function dialog."
msgstr "Tanca la finestra i torna al diàleg de la funció."
-#. i18n: file qparametereditor.ui line 137
-#: rc.cpp:823 rc.cpp:2477
+#: qparametereditor.ui:137
#, no-c-format
msgid "&Export..."
msgstr "E&xporta..."
-#. i18n: file qparametereditor.ui line 140
-#: rc.cpp:826 rc.cpp:2480
+#: qparametereditor.ui:140
#, no-c-format
msgid "Export values to a textfile"
msgstr "Exporta els valors a un fitxer de text"
-#. i18n: file qparametereditor.ui line 143
-#: rc.cpp:829 rc.cpp:2483
+#: qparametereditor.ui:143
#, no-c-format
msgid ""
-"Export values to a textfile. Every value in the parameter list will be written "
-"to one line in the file."
+"Export values to a textfile. Every value in the parameter list will be "
+"written to one line in the file."
msgstr ""
-"Exporta els valors a un fitxer de text. Cada valor de la llista de paràmetres "
-"s'escriurà en una línia del fitxer."
+"Exporta els valors a un fitxer de text. Cada valor de la llista de "
+"paràmetres s'escriurà en una línia del fitxer."
-#. i18n: file qparametereditor.ui line 171
-#: rc.cpp:832 rc.cpp:2486
+#: qparametereditor.ui:171
#, no-c-format
msgid "&Import..."
msgstr "&Importa..."
-#. i18n: file qparametereditor.ui line 174
-#: rc.cpp:835 rc.cpp:2489
+#: qparametereditor.ui:174
#, no-c-format
msgid "Import values from a textfile"
msgstr "Importa els valors d'un fitxer de text"
-#. i18n: file qparametereditor.ui line 177
-#: rc.cpp:838 rc.cpp:2492
+#: qparametereditor.ui:177
#, no-c-format
msgid ""
-"Import values from a textfile. Every line in the file is parsed as a value or "
-"expression."
+"Import values from a textfile. Every line in the file is parsed as a value "
+"or expression."
msgstr ""
-"Importa els valors d'un fitxer de text. Cada línia del fitxer s'interpreta com "
-"a un valor o expressió."
+"Importa els valors d'un fitxer de text. Cada línia del fitxer s'interpreta "
+"com a un valor o expressió."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 28
-#: rc.cpp:841 rc.cpp:2495
+#: settingspagecolor.ui:28
#, no-c-format
msgid "&Coords"
msgstr "&Coordenades"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 47
-#: rc.cpp:844 rc.cpp:2498
+#: settingspagecolor.ui:47
#, no-c-format
msgid "&Axes:"
msgstr "&Eixos:"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 61
-#: rc.cpp:847 rc.cpp:2501
+#: settingspagecolor.ui:61
#, no-c-format
msgid "select color for the axes"
msgstr "escolliu el color dels eixos"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 64
-#: rc.cpp:850 rc.cpp:2504
+#: settingspagecolor.ui:64
#, no-c-format
msgid ""
-"Specify the color of the axes. The change will appear as soon as you press the "
-"OK button."
+"Specify the color of the axes. The change will appear as soon as you press "
+"the OK button."
msgstr ""
-"Especifiqueu el color dels eixos. El canvi es produirà tan aviat com premeu el "
-"botó Bé."
+"Especifiqueu el color dels eixos. El canvi es produirà tan aviat com premeu "
+"el botó Bé."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 75
-#: rc.cpp:853 rc.cpp:2507
+#: settingspagecolor.ui:75
#, no-c-format
msgid "select color for the grid"
msgstr "escolliu el color per a la graella"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 78
-#: rc.cpp:856 rc.cpp:2510
+#: settingspagecolor.ui:78
#, no-c-format
msgid ""
-"Specify the color of the grid. The change will appear as soon as you press the "
-"OK button."
+"Specify the color of the grid. The change will appear as soon as you press "
+"the OK button."
msgstr ""
-"Especifiqueu el color de la graella. El canvi es produirà tan aviat com premeu "
-"el botó Bé."
+"Especifiqueu el color de la graella. El canvi es produirà tan aviat com "
+"premeu el botó Bé."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 86
-#: rc.cpp:859 rc.cpp:2513
+#: settingspagecolor.ui:86
#, no-c-format
msgid "&Grid:"
msgstr "&Graella:"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 118
-#: rc.cpp:862 rc.cpp:2516
+#: settingspagecolor.ui:118
#, no-c-format
msgid "&Default Function Colors"
msgstr "&Colors de funció per defecte"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 148
-#: rc.cpp:865 rc.cpp:2519
+#: settingspagecolor.ui:148
#, no-c-format
msgid "the default color for function number 2"
msgstr "el color per defecte per a la funció número 2"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 151
-#: rc.cpp:868 rc.cpp:2522
+#: settingspagecolor.ui:151
#, no-c-format
msgid ""
"The default color for function number 2. Please note that this color setting "
-"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 and "
-"you change the color for that number here, the setting will be shown next time "
-"you define a new function at number 1."
+"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 "
+"and you change the color for that number here, the setting will be shown "
+"next time you define a new function at number 1."
msgstr ""
"El color per defecte per a la funció número 2. Teniu en compte que aquest "
-"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu definit "
-"una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, l'arranjament es "
-"mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al número 1."
+"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu "
+"definit una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, "
+"l'arranjament es mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al "
+"número 1."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 162
-#: rc.cpp:871 rc.cpp:2525
+#: settingspagecolor.ui:162
#, no-c-format
msgid "the default color for function number 5"
msgstr "el color per defecte per a la funció número 5"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 165
-#: rc.cpp:874 rc.cpp:2528
+#: settingspagecolor.ui:165
#, no-c-format
msgid ""
"The default color for function number 5. Please note that this color setting "
-"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 and "
-"you change the color for that number here, the setting will be shown next time "
-"you define a new function at number 1."
+"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 "
+"and you change the color for that number here, the setting will be shown "
+"next time you define a new function at number 1."
msgstr ""
"El color per defecte per a la funció número 5. Teniu en compte que aquest "
-"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu definit "
-"una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, l'arranjament es "
-"mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al número 1."
+"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu "
+"definit una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, "
+"l'arranjament es mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al "
+"número 1."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 176
-#: rc.cpp:877 rc.cpp:2531
+#: settingspagecolor.ui:176
#, no-c-format
msgid "the default color for function number 1"
msgstr "el color per defecte per a la funció número 1"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 179
-#: rc.cpp:880 rc.cpp:2534
+#: settingspagecolor.ui:179
#, no-c-format
msgid ""
"The default color for function number 1. Please note that this color setting "
-"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 and "
-"you change the color for that number here, the setting will be shown next time "
-"you define a new function at number 1."
+"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 "
+"and you change the color for that number here, the setting will be shown "
+"next time you define a new function at number 1."
msgstr ""
"El color per defecte per a la funció número 1. Teniu en compte que aquest "
-"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu definit "
-"una funció al número 1 i canvieu aquí el color per a aquest número, "
+"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu "
+"definit una funció al número 1 i canvieu aquí el color per a aquest número, "
"l'arranjament es mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al "
"número 1."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 187
-#: rc.cpp:883 rc.cpp:2537
+#: settingspagecolor.ui:187
#, no-c-format
msgid "Function &1:"
msgstr "Funció &1:"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 201
-#: rc.cpp:886 rc.cpp:2540
+#: settingspagecolor.ui:201
#, no-c-format
msgid "the default color for function number 3"
msgstr "el color per defecte per a la funció número 3"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 204
-#: rc.cpp:889 rc.cpp:2543
+#: settingspagecolor.ui:204
#, no-c-format
msgid ""
"The default color for function number 3. Please note that this color setting "
-"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 and "
-"you change the color for that number here, the setting will be shown next time "
-"you define a new function at number 1."
+"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 "
+"and you change the color for that number here, the setting will be shown "
+"next time you define a new function at number 1."
msgstr ""
"El color per defecte per a la funció número 3. Teniu en compte que aquest "
-"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu definit "
-"una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, l'arranjament es "
-"mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al número 1."
+"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu "
+"definit una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, "
+"l'arranjament es mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al "
+"número 1."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 212
-#: rc.cpp:892 rc.cpp:2546
+#: settingspagecolor.ui:212
#, no-c-format
msgid "Function &3:"
msgstr "Funció &3:"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 223
-#: rc.cpp:895 rc.cpp:2549
+#: settingspagecolor.ui:223
#, no-c-format
msgid "Function &2:"
msgstr "Funció &2:"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 234
-#: rc.cpp:898 rc.cpp:2552
+#: settingspagecolor.ui:234
#, no-c-format
msgid "Function &4:"
msgstr "Funció &4:"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 248
-#: rc.cpp:901 rc.cpp:2555
+#: settingspagecolor.ui:248
#, no-c-format
msgid "the default color for function number 4"
msgstr "el color per defecte per a la funció número 4"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 251
-#: rc.cpp:904 rc.cpp:2558
+#: settingspagecolor.ui:251
#, no-c-format
msgid ""
"The default color for function number 4. Please note that this color setting "
-"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 and "
-"you change the color for that number here, the setting will be shown next time "
-"you define a new function at number 1."
+"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 "
+"and you change the color for that number here, the setting will be shown "
+"next time you define a new function at number 1."
msgstr ""
"El color per defecte per a la funció número 4. Teniu en compte que aquest "
-"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu definit "
-"una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, l'arranjament es "
-"mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al número 1."
+"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu "
+"definit una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, "
+"l'arranjament es mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al "
+"número 1."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 259
-#: rc.cpp:907 rc.cpp:2561
+#: settingspagecolor.ui:259
#, no-c-format
msgid "Function &5:"
msgstr "Funció &5:"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 297
-#: rc.cpp:910 rc.cpp:2564
+#: settingspagecolor.ui:297
#, no-c-format
msgid "Function &7:"
msgstr "Funció &7:"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 308
-#: rc.cpp:913 rc.cpp:2567
+#: settingspagecolor.ui:308
#, no-c-format
msgid "Function &8:"
msgstr "Funció &8:"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 322
-#: rc.cpp:916 rc.cpp:2570
+#: settingspagecolor.ui:322
#, no-c-format
msgid "the default color for function number 9"
msgstr "el color per defecte per a la funció número 9"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 325
-#: rc.cpp:919 rc.cpp:2573
+#: settingspagecolor.ui:325
#, no-c-format
msgid ""
"The default color for function number 9. Please note that this color setting "
-"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 and "
-"you change the color for that number here, the setting will be shown next time "
-"you define a new function at number 1."
+"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 "
+"and you change the color for that number here, the setting will be shown "
+"next time you define a new function at number 1."
msgstr ""
"El color per defecte per a la funció número 9. Teniu en compte que aquest "
-"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu definit "
-"una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, l'arranjament es "
-"mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al número 1."
+"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu "
+"definit una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, "
+"l'arranjament es mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al "
+"número 1."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 333
-#: rc.cpp:922 rc.cpp:2576
+#: settingspagecolor.ui:333
#, no-c-format
msgid "Function &6:"
msgstr "Funció &6:"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 347
-#: rc.cpp:925 rc.cpp:2579
+#: settingspagecolor.ui:347
#, no-c-format
msgid "the default color for function number 7"
msgstr "el color per defecte per a la funció número 7"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 350
-#: rc.cpp:928 rc.cpp:2582
+#: settingspagecolor.ui:350
#, no-c-format
msgid ""
"The default color for function number 7. Please note that this color setting "
-"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 and "
-"you change the color for that number here, the setting will be shown next time "
-"you define a new function at number 1."
+"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 "
+"and you change the color for that number here, the setting will be shown "
+"next time you define a new function at number 1."
msgstr ""
"El color per defecte per a la funció número 7. Teniu en compte que aquest "
-"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu definit "
-"una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, l'arranjament es "
-"mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al número 1."
+"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu "
+"definit una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, "
+"l'arranjament es mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al "
+"número 1."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 361
-#: rc.cpp:931 rc.cpp:2585
+#: settingspagecolor.ui:361
#, no-c-format
msgid "the default color for function number 8"
msgstr "el color per defecte per a la funció número 8"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 364
-#: rc.cpp:934 rc.cpp:2588
+#: settingspagecolor.ui:364
#, no-c-format
msgid ""
"The default color for function number 8. Please note that this color setting "
-"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 and "
-"you change the color for that number here, the setting will be shown next time "
-"you define a new function at number 1."
+"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 "
+"and you change the color for that number here, the setting will be shown "
+"next time you define a new function at number 1."
msgstr ""
"El color per defecte per a la funció número 8. Teniu en compte que aquest "
-"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu definit "
-"una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, l'arranjament es "
-"mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al número 1."
+"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu "
+"definit una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, "
+"l'arranjament es mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al "
+"número 1."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 375
-#: rc.cpp:937 rc.cpp:2591
+#: settingspagecolor.ui:375
#, no-c-format
msgid "the default color for function number 6"
msgstr "el color per defecte per a la funció número 6"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 378
-#: rc.cpp:940 rc.cpp:2594
+#: settingspagecolor.ui:378
#, no-c-format
msgid ""
"The default color for function number 6. Please note that this color setting "
-"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 and "
-"you change the color for that number here, the setting will be shown next time "
-"you define a new function at number 1."
+"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 "
+"and you change the color for that number here, the setting will be shown "
+"next time you define a new function at number 1."
msgstr ""
"El color per defecte per a la funció número 6. Teniu en compte que aquest "
-"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu definit "
-"una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, l'arranjament es "
-"mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al número 1."
+"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu "
+"definit una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, "
+"l'arranjament es mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al "
+"número 1."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 386
-#: rc.cpp:943 rc.cpp:2597
+#: settingspagecolor.ui:386
#, no-c-format
msgid "Function &9:"
msgstr "Funció &9:"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 400
-#: rc.cpp:946 rc.cpp:2600
+#: settingspagecolor.ui:400
#, no-c-format
msgid "the default color for function number 10"
msgstr "el color per defecte per a la funció número 10"
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 403
-#: rc.cpp:949 rc.cpp:2603
+#: settingspagecolor.ui:403
#, no-c-format
msgid ""
-"The default color for function number 10. Please note that this color setting "
-"only affects empty functions, so if you have defined a function at number 1 and "
-"you change the color for that number here, the setting will be shown next time "
-"you define a new function at number 1."
+"The default color for function number 10. Please note that this color "
+"setting only affects empty functions, so if you have defined a function at "
+"number 1 and you change the color for that number here, the setting will be "
+"shown next time you define a new function at number 1."
msgstr ""
"El color per defecte per a la funció número 10. Teniu en compte que aquest "
-"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu definit "
-"una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, l'arranjament es "
-"mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al número 1."
+"arranjament de color només afecta les funcions buides, per tant si heu "
+"definit una funció al número 1 i canvieu el color per a aquest número, "
+"l'arranjament es mostrarà la següent vegada que definiu una nova funció al "
+"número 1."
-#. i18n: file settingspagecolor.ui line 411
-#: rc.cpp:952 rc.cpp:2606
+#: settingspagecolor.ui:411
#, no-c-format
msgid "Function 1&0:"
msgstr "Funció 1&0:"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 28
-#: rc.cpp:955 rc.cpp:2609
+#: settingspagecoords.ui:28
#, no-c-format
msgid "&Axes"
msgstr "&Eixos"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 47
-#: rc.cpp:958 rc.cpp:2612
+#: settingspagecoords.ui:47
#, no-c-format
msgid "&X Axis"
msgstr "Eix &X"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 58
-#: rc.cpp:961 rc.cpp:1021 rc.cpp:2615 rc.cpp:2675
+#: settingspagecoords.ui:58 settingspagecoords.ui:204
#, no-c-format
msgid "[-8 | +8]"
msgstr "[-8 | +8]"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 64
-#: rc.cpp:964 rc.cpp:973 rc.cpp:982 rc.cpp:991 rc.cpp:1024 rc.cpp:1033
-#: rc.cpp:1042 rc.cpp:1051 rc.cpp:2618 rc.cpp:2627 rc.cpp:2636 rc.cpp:2645
-#: rc.cpp:2678 rc.cpp:2687 rc.cpp:2696 rc.cpp:2705
+#: settingspagecoords.ui:64 settingspagecoords.ui:81 settingspagecoords.ui:98
+#: settingspagecoords.ui:115 settingspagecoords.ui:210
+#: settingspagecoords.ui:227 settingspagecoords.ui:244
+#: settingspagecoords.ui:261
#, no-c-format
msgid "Predefined plot ranges"
msgstr "Rangs de gràfic predefinits"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 67
-#: rc.cpp:967 rc.cpp:976 rc.cpp:985 rc.cpp:994 rc.cpp:1027 rc.cpp:1036
-#: rc.cpp:1045 rc.cpp:1054 rc.cpp:2621 rc.cpp:2630 rc.cpp:2639 rc.cpp:2648
-#: rc.cpp:2681 rc.cpp:2690 rc.cpp:2699 rc.cpp:2708
+#: settingspagecoords.ui:67 settingspagecoords.ui:84 settingspagecoords.ui:101
+#: settingspagecoords.ui:118 settingspagecoords.ui:213
+#: settingspagecoords.ui:230 settingspagecoords.ui:247
+#: settingspagecoords.ui:264
#, no-c-format
msgid "Select one of the predefined plot ranges."
msgstr "Seleccioneu un dels rangs de gràfic predefinits."
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 75
-#: rc.cpp:970 rc.cpp:1030 rc.cpp:2624 rc.cpp:2684
+#: settingspagecoords.ui:75 settingspagecoords.ui:221
#, no-c-format
msgid "[-5 | +5]"
msgstr "[-5 | +5]"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 92
-#: rc.cpp:979 rc.cpp:1039 rc.cpp:2633 rc.cpp:2693
+#: settingspagecoords.ui:92 settingspagecoords.ui:238
#, no-c-format
msgid "[0 | +16]"
msgstr "[0 | +16]"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 109
-#: rc.cpp:988 rc.cpp:1048 rc.cpp:2642 rc.cpp:2702
+#: settingspagecoords.ui:109 settingspagecoords.ui:255
#, no-c-format
msgid "[0 | +10]"
msgstr "[0 | +10]"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 126
-#: rc.cpp:997 rc.cpp:1057 rc.cpp:2651 rc.cpp:2711
+#: settingspagecoords.ui:126 settingspagecoords.ui:272
#, no-c-format
msgid "Custom:"
msgstr "A mida:"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 164
-#: rc.cpp:1006 rc.cpp:1012 rc.cpp:1066 rc.cpp:1072 rc.cpp:2660 rc.cpp:2666
-#: rc.cpp:2720 rc.cpp:2726
+#: settingspagecoords.ui:164 settingspagecoords.ui:178
+#: settingspagecoords.ui:310 settingspagecoords.ui:324
#, no-c-format
msgid "Custom boundary of the plot range"
msgstr "Marge de l'interval de gràfic a mida"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 167
-#: rc.cpp:1009 rc.cpp:1015 rc.cpp:1069 rc.cpp:1075 rc.cpp:2663 rc.cpp:2669
-#: rc.cpp:2723 rc.cpp:2729
+#: settingspagecoords.ui:167 settingspagecoords.ui:181
+#: settingspagecoords.ui:313 settingspagecoords.ui:327
#, no-c-format
msgid "Enter a valid expression, for instance 2*pi or e/2."
msgstr "Introduïu una expressió vàlida, per exemple 2*pi o e/2."
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 193
-#: rc.cpp:1018 rc.cpp:2672
+#: settingspagecoords.ui:193
#, no-c-format
msgid "&Y Axis"
msgstr "Eix &Y"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 349
-#: rc.cpp:1078 rc.cpp:2732
+#: settingspagecoords.ui:349
#, no-c-format
msgid "Axis-line width:"
msgstr "Amplada de la línia dels eixos:"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 363
-#: rc.cpp:1081 rc.cpp:1090 rc.cpp:2735 rc.cpp:2744
+#: settingspagecoords.ui:363 settingspagecoords.ui:403
#, no-c-format
msgid "Line width"
msgstr "Amplada de línia"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 371
-#: rc.cpp:1084 rc.cpp:1093 rc.cpp:1105 rc.cpp:1186 rc.cpp:2738 rc.cpp:2747
-#: rc.cpp:2759 rc.cpp:2840
+#: settingspagecoords.ui:371 settingspagecoords.ui:411
+#: settingspagecoords.ui:454 settingspagecoords.ui:665
#, no-c-format
msgid "0.1 mm"
msgstr "0.1 mm"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 389
-#: rc.cpp:1087 rc.cpp:2741
+#: settingspagecoords.ui:389
#, no-c-format
msgid "Tic width:"
msgstr "Amplada dels tics:"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 429
-#: rc.cpp:1096 rc.cpp:2750
+#: settingspagecoords.ui:429
#, no-c-format
msgid "Tic length:"
msgstr "Longitud dels tics:"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 443
-#: rc.cpp:1099 rc.cpp:2753
+#: settingspagecoords.ui:443
#, no-c-format
msgid "Length of the tic line"
msgstr "Longitud de la línia del tic"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 446
-#: rc.cpp:1102 rc.cpp:2756
+#: settingspagecoords.ui:446
#, no-c-format
msgid "Enter the length of a tic line."
msgstr "Introduïu la longitud de la línia del tic."
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 472
-#: rc.cpp:1108 rc.cpp:2762
+#: settingspagecoords.ui:472
#, no-c-format
msgid "Show arrows"
msgstr "Mostra les fletxes"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 478
-#: rc.cpp:1111 rc.cpp:2765
+#: settingspagecoords.ui:478
#, no-c-format
msgid "visible arrows at the end of the axes"
msgstr "fletxes visibles al final dels eixos"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 481
-#: rc.cpp:1114 rc.cpp:2768
+#: settingspagecoords.ui:481
#, no-c-format
msgid "Check this if the axes should have arrows at their ends."
msgstr "Activeu si els eixos han de tenir fletxes als extrems."
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 489
-#: rc.cpp:1117 rc.cpp:2771
+#: settingspagecoords.ui:489
#, no-c-format
msgid "Show labels"
msgstr "Mostra les etiquetes"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 495
-#: rc.cpp:1120 rc.cpp:2774
+#: settingspagecoords.ui:495
#, no-c-format
msgid "visible tic labels"
msgstr "etiquetes dels tics visibles"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 498
-#: rc.cpp:1123 rc.cpp:2777
+#: settingspagecoords.ui:498
#, no-c-format
msgid "Check this if the axes' tics should be labeled."
msgstr "Activeu si els tics dels eixos han d'estar etiquetats."
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 506
-#: rc.cpp:1126 rc.cpp:2780
+#: settingspagecoords.ui:506
#, no-c-format
msgid "Show extra frame"
msgstr "Mostra un marc addicional"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 512
-#: rc.cpp:1129 rc.cpp:2783
+#: settingspagecoords.ui:512
#, no-c-format
msgid "visible extra frame"
msgstr "marc addicional visible"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 515
-#: rc.cpp:1132 rc.cpp:2786
+#: settingspagecoords.ui:515
#, no-c-format
msgid "Check this if the plot area should be framed by an extra line."
msgstr "Activeu si l'àrea de gràfic ha de tenir una línia de marc extra."
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 523
-#: rc.cpp:1135 rc.cpp:2789
+#: settingspagecoords.ui:523
#, no-c-format
msgid "Show axes"
msgstr "Mostra els eixos"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 529
-#: rc.cpp:1138 rc.cpp:2792
+#: settingspagecoords.ui:529
#, no-c-format
msgid "visible axes"
msgstr "eixos visibles"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 532
-#: rc.cpp:1141 rc.cpp:2795
+#: settingspagecoords.ui:532
#, no-c-format
msgid "Check this if the axes should be visible."
msgstr "Activeu si els eixos han de ser visibles."
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 561
-#: rc.cpp:1144 rc.cpp:2798
+#: settingspagecoords.ui:561
#, no-c-format
msgid "&Grid"
msgstr "&Graella"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 572
-#: rc.cpp:1147 rc.cpp:2801
+#: settingspagecoords.ui:572
#, no-c-format
msgid "Grid &Style"
msgstr "Estil de la &graella"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 575
-#: rc.cpp:1150 rc.cpp:2804
+#: settingspagecoords.ui:575
#, no-c-format
msgid "Available grid styles"
msgstr "Estils de graella disponibles"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 586
-#: rc.cpp:1153 rc.cpp:2807
+#: settingspagecoords.ui:586
#, no-c-format
msgid "None"
msgstr "Cap"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 589
-#: rc.cpp:1156 rc.cpp:2810
+#: settingspagecoords.ui:589
#, no-c-format
msgid "No Grid will be plotted."
msgstr "No es dibuixarà cap graella."
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 597
-#: rc.cpp:1159 rc.cpp:2813
+#: settingspagecoords.ui:597
#, no-c-format
msgid "Lines"
msgstr "Línies"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 600
-#: rc.cpp:1162 rc.cpp:2816
+#: settingspagecoords.ui:600
#, no-c-format
msgid "A line for every tic."
msgstr "Una línia per cada tic."
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 608
-#: rc.cpp:1165 rc.cpp:2819
+#: settingspagecoords.ui:608
#, no-c-format
msgid "Crosses"
msgstr "Creus"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 611
-#: rc.cpp:1168 rc.cpp:2822
+#: settingspagecoords.ui:611
#, no-c-format
msgid "Only little crosses in the plot area."
msgstr "Només creus menudes a l'àrea de gràfic."
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 619
-#: rc.cpp:1171 rc.cpp:2825
+#: settingspagecoords.ui:619
#, no-c-format
msgid "Polar"
msgstr "Polar"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 622
-#: rc.cpp:1174 rc.cpp:2828
+#: settingspagecoords.ui:622
#, no-c-format
msgid "Circles around the Origin."
msgstr "Cercles al voltant de l'origen."
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 654
-#: rc.cpp:1180 rc.cpp:2834
+#: settingspagecoords.ui:654
#, no-c-format
msgid "Width for the grid lines"
msgstr "Amplada de les línies de la graella"
-#. i18n: file settingspagecoords.ui line 657
-#: rc.cpp:1183 rc.cpp:1483 rc.cpp:2837
-#, no-c-format
-msgid "Enter the width of the grid lines."
-msgstr "Introdueix l'amplada de les línies de la graella."
-
-#. i18n: file settingspagefonts.ui line 41
-#: rc.cpp:1189 rc.cpp:2843
+#: settingspagefonts.ui:41
#, no-c-format
msgid "&Header table:"
msgstr "&Taula de capçalera:"
-#. i18n: file settingspagefonts.ui line 60
-#: rc.cpp:1192 rc.cpp:2846
+#: settingspagefonts.ui:60
#, no-c-format
msgid "Axis &font:"
msgstr "&Lletra dels eixos:"
-#. i18n: file settingspagefonts.ui line 79
-#: rc.cpp:1195 rc.cpp:2849
+#: settingspagefonts.ui:79
#, no-c-format
msgid "Axis font &size:"
msgstr "&Grandària de la lletra dels eixos:"
-#. i18n: file settingspagefonts.ui line 90
-#: rc.cpp:1198 rc.cpp:2852
+#: settingspagefonts.ui:90
#, no-c-format
msgid "the font for the axis"
msgstr "la lletra4 dels eixos"
-#. i18n: file settingspagefonts.ui line 93
-#: rc.cpp:1201 rc.cpp:2855
+#: settingspagefonts.ui:93
#, no-c-format
msgid ""
"Select the font you want to use for the axis labels. If you cannot see the "
-"labels, check that you have enabled \"Show labels\" in the coordinate setting "
-"dialog."
+"labels, check that you have enabled \"Show labels\" in the coordinate "
+"setting dialog."
msgstr ""
-"Escolliu el tipus de lletra que voleu usar per a les etiquetes dels eixos. Si "
-"no podeu veure les etiquetes comproveu que heu habilitat \"Mostra les "
+"Escolliu el tipus de lletra que voleu usar per a les etiquetes dels eixos. "
+"Si no podeu veure les etiquetes comproveu que heu habilitat \"Mostra les "
"etiquetes\" al diàleg d'arranjament de les coordenades."
-#. i18n: file settingspagefonts.ui line 101
-#: rc.cpp:1204 rc.cpp:2858
+#: settingspagefonts.ui:101
#, no-c-format
msgid "The font size for the axis"
msgstr "La grandària de la lletra dels eixos"
-#. i18n: file settingspagefonts.ui line 104
-#: rc.cpp:1207 rc.cpp:2861
+#: settingspagefonts.ui:104
#, no-c-format
msgid "Here you set the font size for the axis"
msgstr "Aquí podeu establir la grandària de la lletra dels eixos"
-#. i18n: file settingspagefonts.ui line 112
-#: rc.cpp:1210 rc.cpp:2864
+#: settingspagefonts.ui:112
#, no-c-format
msgid "the font for the header table"
msgstr "la lletra de la taula de capçalera"
-#. i18n: file settingspagefonts.ui line 115
-#: rc.cpp:1213 rc.cpp:2867
+#: settingspagefonts.ui:115
#, no-c-format
msgid ""
"Select the font you want to use in the header table. The header table can be "
@@ -1862,1570 +2883,270 @@ msgstr ""
"Escolliu la lletra que voleu usar a la taula de capçalera. La taula de "
"capçalera es pot incloure quan s'imprimeix un gràfic."
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 52
-#: rc.cpp:1219 rc.cpp:2873
+#: settingspageprecision.ui:41
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Zoom"
+msgstr "&Sense zoom"
+
+#: settingspageprecision.ui:52
#, no-c-format
msgid "Zoom in by:"
msgstr "Apropa en:"
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 63
-#: rc.cpp:1222 rc.cpp:2876
+#: settingspageprecision.ui:63
#, no-c-format
msgid "Zoom out by:"
msgstr "Allunya en:"
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 86
-#: rc.cpp:1225 rc.cpp:1231 rc.cpp:2879 rc.cpp:2885
+#: settingspageprecision.ui:86 settingspageprecision.ui:109
#, no-c-format
msgid "%"
msgstr "%"
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 89
-#: rc.cpp:1228 rc.cpp:2882
+#: settingspageprecision.ui:89
#, no-c-format
msgid "The value the zoom-in tool should use."
msgstr "El valor que ha d'usar l'eina d'apropar."
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 112
-#: rc.cpp:1234 rc.cpp:2888
+#: settingspageprecision.ui:112
#, no-c-format
msgid "The value the zoom-out tool should use."
msgstr "El valor que ha d'usar l'eina d'allunyar."
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 122
-#: rc.cpp:1237 rc.cpp:2891
+#: settingspageprecision.ui:122
#, no-c-format
msgid "Background Color"
msgstr "Color de fons"
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 136
-#: rc.cpp:1240 rc.cpp:2894
+#: settingspageprecision.ui:136
#, no-c-format
msgid "Color for the plot area behind the grid."
msgstr "Color de l'àrea de gràfic de darrere de la graella."
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 139
-#: rc.cpp:1243 rc.cpp:2897
+#: settingspageprecision.ui:139
#, no-c-format
msgid ""
-"Click on the button the choose the color of the background. This option has no "
-"effect on printing nor export."
+"Click on the button the choose the color of the background. This option has "
+"no effect on printing nor export."
msgstr ""
-"Premeu el botó per escollir el color del fons. Aquesta opció no té efecte en la "
-"impressió ni en l'exportació."
+"Premeu el botó per escollir el color del fons. Aquesta opció no té efecte en "
+"la impressió ni en l'exportació."
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 166
-#: rc.cpp:1246 rc.cpp:2900
+#: settingspageprecision.ui:166
#, no-c-format
msgid "Angle Mode"
msgstr "Mode d'angle"
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 177
-#: rc.cpp:1249 rc.cpp:2903
+#: settingspageprecision.ui:177
#, no-c-format
msgid "&Radian"
msgstr "&Radians"
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 180
-#: rc.cpp:1252 rc.cpp:2906
+#: settingspageprecision.ui:180
#, no-c-format
msgid "Trigonometric functions use radian mode for angles."
msgstr "Les funcions trigonomètriques usen el mode de radians per als angles."
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 183
-#: rc.cpp:1255 rc.cpp:2909
+#: settingspageprecision.ui:183
#, no-c-format
msgid ""
-"Check this button to use radian mode to measure angles. This is important for "
-"trigonometric functions only."
+"Check this button to use radian mode to measure angles. This is important "
+"for trigonometric functions only."
msgstr ""
-"Premeu aquest botó per usar el mode de radians per mesurar els angles. Només és "
-"important per a les funcions trigonomètriques."
+"Premeu aquest botó per usar el mode de radians per mesurar els angles. Només "
+"és important per a les funcions trigonomètriques."
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 191
-#: rc.cpp:1258 rc.cpp:2912
+#: settingspageprecision.ui:191
#, no-c-format
msgid "&Degree"
msgstr "&Graus"
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 194
-#: rc.cpp:1261 rc.cpp:2915
+#: settingspageprecision.ui:194
#, no-c-format
msgid "Trigonometric functions use degree mode for angles."
msgstr "Les funcions trigonomètriques usen el mode de graus per als angles."
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 197
-#: rc.cpp:1264 rc.cpp:2918
+#: settingspageprecision.ui:197
#, no-c-format
msgid ""
-"Check this button to use degree mode to measure angles. This is important for "
-"trigonometric functions only."
+"Check this button to use degree mode to measure angles. This is important "
+"for trigonometric functions only."
msgstr ""
-"Premeu aquest botó per usar el mode de graus per mesurar els angles. Només és "
-"important per a les funcions trigonomètriques."
+"Premeu aquest botó per usar el mode de graus per mesurar els angles. Només "
+"és important per a les funcions trigonomètriques."
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 207
-#: rc.cpp:1267 rc.cpp:2921
+#: settingspageprecision.ui:207
#, no-c-format
msgid "Precision"
msgstr "Precisió"
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 226
-#: rc.cpp:1270 rc.cpp:2924
+#: settingspageprecision.ui:226
#, no-c-format
msgid "Points per pixel:"
msgstr "Punts per píxel:"
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 243
-#: rc.cpp:1273 rc.cpp:2927
+#: settingspageprecision.ui:243
#, no-c-format
msgid "How many points per pixel shall be calculated."
msgstr "Quants punts per píxel s'han de calcular."
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 246
-#: rc.cpp:1276 rc.cpp:2930
+#: settingspageprecision.ui:246
#, no-c-format
msgid ""
"Enter the amount of points per pixel which shall be calculated. For slow "
"computers or very complex plots use higher values."
msgstr ""
-"Introduïu el nombre de punts per píxel que s'han de calcular. Per a ordinadors "
-"lents o gràfics molt complexos useu valors alts."
+"Introduïu el nombre de punts per píxel que s'han de calcular. Per a "
+"ordinadors lents o gràfics molt complexos useu valors alts."
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 256
-#: rc.cpp:1279 rc.cpp:2933
+#: settingspageprecision.ui:256
#, no-c-format
msgid "&Use relative step width"
msgstr "&Usa l'amplada de pas relativa"
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 259
-#: rc.cpp:1282 rc.cpp:2936
+#: settingspageprecision.ui:259
#, no-c-format
msgid "Use the same precision independent of the window's size"
msgstr "Usa la mateixa precisió independentment de la grandària de la finestra"
-#. i18n: file settingspageprecision.ui line 262
-#: rc.cpp:1285 rc.cpp:1681 rc.cpp:2939
-#, no-c-format
-msgid ""
-"If relative step width is set to true, the step width will be adapted to the "
-"size of the window."
-msgstr ""
-"Si l'amplada de pas relativa està activada, s'adaptarà l'amplada de pas a la "
-"grandària de la finestra."
-
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 32
-#: rc.cpp:1288 rc.cpp:2942
+#: settingspagescaling.ui:32
#, no-c-format
msgid "X-Axis"
msgstr "Eix X"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 43
-#: rc.cpp:1291 rc.cpp:1372 rc.cpp:2945 rc.cpp:3026
+#: settingspagescaling.ui:43 settingspagescaling.ui:223
#, no-c-format
msgid "Scaling:"
msgstr "Escalat:"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 65
-#: rc.cpp:1294 rc.cpp:1375 rc.cpp:2948 rc.cpp:3029
+#: settingspagescaling.ui:65 settingspagescaling.ui:245
#, no-c-format
msgid "Printing:"
msgstr "Impressió:"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 73
-#: rc.cpp:1297 rc.cpp:1300 rc.cpp:1378 rc.cpp:1381 rc.cpp:2951 rc.cpp:2954
-#: rc.cpp:3032 rc.cpp:3035
+#: settingspagescaling.ui:73 settingspagescaling.ui:84
+#: settingspagescaling.ui:253 settingspagescaling.ui:264
#, no-c-format
msgid "1 tic ="
msgstr "1 tic ="
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 93
-#: rc.cpp:1303 rc.cpp:1336 rc.cpp:1384 rc.cpp:1417 rc.cpp:2957 rc.cpp:2990
-#: rc.cpp:3038 rc.cpp:3071
+#: settingspagescaling.ui:93 settingspagescaling.ui:152
+#: settingspagescaling.ui:273 settingspagescaling.ui:332
#, no-c-format
msgid "10"
msgstr "10"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 98
-#: rc.cpp:1306 rc.cpp:1339 rc.cpp:1387 rc.cpp:1420 rc.cpp:2960 rc.cpp:2993
-#: rc.cpp:3041 rc.cpp:3074
+#: settingspagescaling.ui:98 settingspagescaling.ui:157
+#: settingspagescaling.ui:278 settingspagescaling.ui:337
#, no-c-format
msgid "5"
msgstr "5"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 103
-#: rc.cpp:1309 rc.cpp:1342 rc.cpp:1390 rc.cpp:1423 rc.cpp:2963 rc.cpp:2996
-#: rc.cpp:3044 rc.cpp:3077
+#: settingspagescaling.ui:103 settingspagescaling.ui:162
+#: settingspagescaling.ui:283 settingspagescaling.ui:342
#, no-c-format
msgid "2"
msgstr "2"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 108
-#: rc.cpp:1312 rc.cpp:1345 rc.cpp:1393 rc.cpp:1426 rc.cpp:2966 rc.cpp:2999
-#: rc.cpp:3047 rc.cpp:3080
+#: settingspagescaling.ui:108 settingspagescaling.ui:167
+#: settingspagescaling.ui:288 settingspagescaling.ui:347
#, no-c-format
msgid "1"
msgstr "1"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 113
-#: rc.cpp:1315 rc.cpp:1348 rc.cpp:1396 rc.cpp:1429 rc.cpp:2969 rc.cpp:3002
-#: rc.cpp:3050 rc.cpp:3083
+#: settingspagescaling.ui:113 settingspagescaling.ui:172
+#: settingspagescaling.ui:293 settingspagescaling.ui:352
#, no-c-format
msgid "0.5"
msgstr "0,5"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 118
-#: rc.cpp:1318 rc.cpp:1351 rc.cpp:1399 rc.cpp:1432 rc.cpp:2972 rc.cpp:3005
-#: rc.cpp:3053 rc.cpp:3086
+#: settingspagescaling.ui:118 settingspagescaling.ui:177
+#: settingspagescaling.ui:298 settingspagescaling.ui:357
#, no-c-format
msgid "pi/2"
msgstr "pi/2"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 123
-#: rc.cpp:1321 rc.cpp:1354 rc.cpp:1402 rc.cpp:1435 rc.cpp:2975 rc.cpp:3008
-#: rc.cpp:3056 rc.cpp:3089
+#: settingspagescaling.ui:123 settingspagescaling.ui:182
+#: settingspagescaling.ui:303 settingspagescaling.ui:362
#, no-c-format
msgid "pi/3"
msgstr "pi/3"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 128
-#: rc.cpp:1324 rc.cpp:1357 rc.cpp:1405 rc.cpp:1438 rc.cpp:2978 rc.cpp:3011
-#: rc.cpp:3059 rc.cpp:3092
+#: settingspagescaling.ui:128 settingspagescaling.ui:187
+#: settingspagescaling.ui:308 settingspagescaling.ui:367
#, no-c-format
msgid "pi/4"
msgstr "pi/4"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 135
-#: rc.cpp:1327 rc.cpp:2981
+#: settingspagescaling.ui:135
#, no-c-format
msgid "set the x-axis' printing scaling"
msgstr "establiu l'escalat d'impressió de l'eix x"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 138
-#: rc.cpp:1330 rc.cpp:2984
+#: settingspagescaling.ui:138
#, no-c-format
msgid ""
"This is similar to the setting above, but this sets the distance between two "
"x-axis-grids when printing or drawing on the screen."
msgstr ""
"Açò és similar a l'arranjament anterior, però aquest estableix la distància "
-"entre dues línies de la graella de l'eix x quan s'imprimeix o es dibuixa a la "
-"pantalla."
+"entre dues línies de la graella de l'eix x quan s'imprimeix o es dibuixa a "
+"la pantalla."
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 146
-#: rc.cpp:1333 rc.cpp:1414 rc.cpp:2987 rc.cpp:3068
+#: settingspagescaling.ui:146 settingspagescaling.ui:326
#, no-c-format
msgid "cm"
msgstr "cm"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 192
-#: View.cpp:1147 kmplotio.cpp:326 rc.cpp:1360 rc.cpp:1441 rc.cpp:3014
-#: rc.cpp:3095
-#, no-c-format
-msgid "automatic"
-msgstr "automàtic"
-
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 199
-#: rc.cpp:1363 rc.cpp:3017
+#: settingspagescaling.ui:199
#, no-c-format
msgid "set the x-axis' scaling"
msgstr "estableix l'escalat de l'eix x"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 202
-#: rc.cpp:1366 rc.cpp:3020
+#: settingspagescaling.ui:202
#, no-c-format
msgid ""
"Choose how many units apart the x-axis tics will be, and therefore, how far "
"apart grid lines will be drawn."
msgstr ""
-"Escolliu la separació dels tics de l'eix x en unitats i, per tant, la separació "
-"de les línies de la graella."
+"Escolliu la separació dels tics de l'eix x en unitats i, per tant, la "
+"separació de les línies de la graella."
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 212
-#: rc.cpp:1369 rc.cpp:3023
+#: settingspagescaling.ui:212
#, no-c-format
msgid "Y-Axis"
msgstr "Eix Y"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 315
-#: rc.cpp:1408 rc.cpp:1444 rc.cpp:3062 rc.cpp:3098
+#: settingspagescaling.ui:315 settingspagescaling.ui:379
#, no-c-format
msgid "set the y-axis' scaling"
msgstr "estableix l'escalat de l'eix y"
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 318
-#: rc.cpp:1411 rc.cpp:3065
+#: settingspagescaling.ui:318
#, no-c-format
msgid ""
"This is similar to the setting above, but this sets the distance between two "
"y-axis-grids when printing or drawing on the screen."
msgstr ""
"Açò és similar a l'arranjament anterior, però aquest estableix la distància "
-"entre dues línies de la graella de l'eix y quan s'imprimeix o es dibuixa a la "
-"pantalla."
+"entre dues línies de la graella de l'eix y quan s'imprimeix o es dibuixa a "
+"la pantalla."
-#. i18n: file settingspagescaling.ui line 382
-#: rc.cpp:1447 rc.cpp:3101
+#: settingspagescaling.ui:382
#, no-c-format
msgid ""
"Choose how many units apart the y-axis tics will be, and therefore, how far "
"apart grid lines will be drawn."
msgstr ""
-"Escolliu la separació dels tics de l'eix y en unitats i, per tant, la separació "
-"de les línies de la graella."
+"Escolliu la separació dels tics de l'eix y en unitats i, per tant, la "
+"separació de les línies de la graella."
-#. i18n: file sliderwindow.ui line 16
-#: rc.cpp:1450 rc.cpp:3104
+#: sliderwindow.ui:16
#, no-c-format
msgid "Slider"
msgstr "Botó de desplaçament"
-#. i18n: file sliderwindow.ui line 70
-#: rc.cpp:1453 rc.cpp:3107
+#: sliderwindow.ui:70
#, no-c-format
msgid "0"
msgstr "0"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 11
-#: rc.cpp:1456
-#, no-c-format
-msgid "Axis-line width"
-msgstr "Amplada de les línies dels eixos"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 12
-#: rc.cpp:1459
-#, no-c-format
-msgid "Enter the width of the axis lines."
-msgstr "Introduïu l'amplada de les línies dels eixos."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 16
-#: rc.cpp:1462
-#, no-c-format
-msgid "Checked if labels are visible"
-msgstr "Activat si les etiquetes són visibles"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 17
-#: rc.cpp:1465
-#, no-c-format
-msgid "Check this box if the labels at the tics should be shown."
-msgstr "Activeu aquesta opció si s'han de mostrar les etiquetes als tics."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 21
-#: rc.cpp:1468
-#, no-c-format
-msgid "Checked if axes are visible"
-msgstr "Activat si els eixos són visibles"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 22
-#: rc.cpp:1471
-#, no-c-format
-msgid "Check this box if axes should be shown."
-msgstr "Activeu aquesta opció si s'han de mostrar els eixos."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 26
-#: rc.cpp:1474
-#, no-c-format
-msgid "Checked if arrows are visible"
-msgstr "Activat si les fletxes són visibles"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 27
-#: rc.cpp:1477
-#, no-c-format
-msgid "Check this box if axes should have arrows."
-msgstr "Activeu aquesta opció si els eixos han de tenir fletxes."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 31
-#: rc.cpp:1480
-#, no-c-format
-msgid "Grid Line Width"
-msgstr "Amplada de les línies de la graella"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 36
-#: rc.cpp:1486
-#, no-c-format
-msgid "Grid Style"
-msgstr "Estil de la graella"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 37
-#: rc.cpp:1489
-#, no-c-format
-msgid "Choose a suitable grid style."
-msgstr "Escolliu un estil de graella apropiat."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 41
-#: rc.cpp:1492
-#, no-c-format
-msgid "Checked if a frame is visible"
-msgstr "Activat si un marc és visible"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 42
-#: rc.cpp:1495
-#, no-c-format
-msgid "Check this box if a frame should be drawn around the plot area."
-msgstr ""
-"Activeu aquesta opció si s'ha de dibuixar un marc al voltant de l'àrea de "
-"gràfic."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 46
-#: rc.cpp:1498
-#, no-c-format
-msgid "Checked if an extra frame is visible"
-msgstr "Activat si un marc addicional és visible"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 47
-#: rc.cpp:1501
-#, no-c-format
-msgid "Check this box if an extra frame should be drawn around the plot area."
-msgstr ""
-"Activeu aquesta opció si s'ha de dibuixar un marc addicional al voltant de "
-"l'àrea de gràfic."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 51
-#: rc.cpp:1504
-#, no-c-format
-msgid "Tic length"
-msgstr "Longitud dels tics"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 52
-#: rc.cpp:1507
-#, no-c-format
-msgid "Enter the length of the tic lines"
-msgstr "Introduïu la longitud de les línies dels tics"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 56
-#: rc.cpp:1510
-#, no-c-format
-msgid "Tic width"
-msgstr "Amplada dels tics"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 57
-#: rc.cpp:1513
-#, no-c-format
-msgid "Enter the width of the tic lines."
-msgstr "Introduïu l'amplada de les línies dels tics."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 61
-#: rc.cpp:1516
-#, no-c-format
-msgid "Plot-line width"
-msgstr "Amplada de la línia de gràfic"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 62
-#: rc.cpp:1519
-#, no-c-format
-msgid "Enter the width of the plot line."
-msgstr "Introduïu l'amplada de la línia de gràfic."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 66
-#: rc.cpp:1522
-#, no-c-format
-msgid "Predefined x-axis range"
-msgstr "Interval de l'eix x predefinit"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 67
-#: rc.cpp:1525
-#, no-c-format
-msgid "Predefined plot area widths."
-msgstr "Amplades de l'àrea de gràfic predefinides."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 71
-#: rc.cpp:1528
-#, no-c-format
-msgid "Predefined y-axis range"
-msgstr "Interval de l'eix y predefinit"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 72
-#: rc.cpp:1531
-#, no-c-format
-msgid "Predefined plot area heights."
-msgstr "Alçades de l'àrea de gràfic predefinides."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 76
-#: rc.cpp:1534
-#, no-c-format
-msgid "Left boundary"
-msgstr "Marge esquerre"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 77
-#: rc.cpp:1537
-#, no-c-format
-msgid "Enter the left boundary of the plotting area."
-msgstr "Introduïu el marge esquerre de l'àrea de gràfic."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 81
-#: rc.cpp:1540
-#, no-c-format
-msgid "Right boundary"
-msgstr "Marge dret"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 82
-#: rc.cpp:1543
-#, no-c-format
-msgid "Enter the right boundary of the plotting area."
-msgstr "Introduïu el marge dret de l'àrea de gràfic."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 86
-#: rc.cpp:1546
-#, no-c-format
-msgid "Lower boundary"
-msgstr "Marge inferior"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 87
-#: rc.cpp:1549
-#, no-c-format
-msgid "Enter the lower boundary of the plotting area."
-msgstr "Introduïu el marge inferior de l'àrea de gràfic."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 91
-#: rc.cpp:1552
-#, no-c-format
-msgid "Upper boundary"
-msgstr "Marge superior"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 92
-#: rc.cpp:1555
-#, no-c-format
-msgid "Enter the upper boundary of the plotting area."
-msgstr "Introduïu el marge superior de l'àrea de gràfic."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 99
-#: rc.cpp:1558
-#, no-c-format
-msgid "Width of a unit from tic to tic"
-msgstr "Amplada d'una unitat de tic a tic"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 100
-#: rc.cpp:1561
-#, no-c-format
-msgid "Enter the width of a unit from tic to tic."
-msgstr "Introduïu l'amplada d'una unitat de tic a tic."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 104
-#: rc.cpp:1564
-#, no-c-format
-msgid "Height of a unit from tic to tic"
-msgstr "Alçada d'una unitat de tic a tic"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 105
-#: rc.cpp:1567
-#, no-c-format
-msgid "Enter the height of a unit from tic to tic."
-msgstr "Introduïu l'alçada d'una unitat de tic a tic."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 109
-#: rc.cpp:1570
-#, no-c-format
-msgid "Printed width of 1 unit"
-msgstr "Amplada impresa d'1 unitat"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 110
-#: rc.cpp:1573
-#, no-c-format
-msgid "Enter the width of a unit in cm."
-msgstr "Introduïu l'amplada d'una unitat en cm."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 114
-#: rc.cpp:1576
-#, no-c-format
-msgid "Printed height of 1 unit"
-msgstr "Alçada impresa d'1 unitat"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 115
-#: rc.cpp:1579
-#, no-c-format
-msgid "Enter the height of a unit in cm."
-msgstr "Introduïu l'alçada d'una unitat en cm."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 122
-#: rc.cpp:1582
-#, no-c-format
-msgid "Font name of the axis labels"
-msgstr "Nom de lletra de les etiquetes dels eixos"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 123
-#: rc.cpp:1585
-#, no-c-format
-msgid "Choose a font name for the axis labels."
-msgstr "Escolliu un nom de lletra de les etiquetes dels eixos."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 127
-#: rc.cpp:1588
-#, no-c-format
-msgid "Font size of the axis labels"
-msgstr "Grandària de lletra de les etiquetes dels eixos"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 128
-#: rc.cpp:1591
-#, no-c-format
-msgid "Choose a font size for the axis labels."
-msgstr "Escolliu una grandària de lletra de les etiquetes dels eixos."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 132
-#: rc.cpp:1594
-#, no-c-format
-msgid "Font name of the printed header table"
-msgstr "Nom de lletra de la taula capçalera impresa"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 133
-#: rc.cpp:1597
-#, no-c-format
-msgid "Choose a font name for the table printed at the top of the page."
-msgstr ""
-"Escolliu un nom de lletra per a la taula impresa a la part superior de la "
-"pàgina."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 140
-#: rc.cpp:1600
-#, no-c-format
-msgid "Axis-line color"
-msgstr "Color de la línia dels eixos"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 141
-#: rc.cpp:1603
-#, no-c-format
-msgid "Enter the color of the axis lines."
-msgstr "Introduïu el color de les línies dels eixos."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 144
-#: rc.cpp:1606
-#, no-c-format
-msgid "Grid Color"
-msgstr "Color de la graella"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 145
-#: rc.cpp:1609
-#, no-c-format
-msgid "Choose a color for the grid lines."
-msgstr "Escolliu un color per a les línies de la graella."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 149
-#: rc.cpp:1612
-#, no-c-format
-msgid "Color of function 1"
-msgstr "Color de la funció 1"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 150
-#: rc.cpp:1615
-#, no-c-format
-msgid "Choose a color for function 1."
-msgstr "Escolliu un color per a la funció 1."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 154
-#: rc.cpp:1618
-#, no-c-format
-msgid "Color of function 2"
-msgstr "Color de la funció 2"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 155
-#: rc.cpp:1621
-#, no-c-format
-msgid "Choose a color for function 2."
-msgstr "Escolliu un color per a la funció 2."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 159
-#: rc.cpp:1624
-#, no-c-format
-msgid "Color of function 3"
-msgstr "Color de la funció 3"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 160
-#: rc.cpp:1627
-#, no-c-format
-msgid "Choose a color for function 3."
-msgstr "Escolliu un color per a la funció 3."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 164
-#: rc.cpp:1630
-#, no-c-format
-msgid "Color of function 4"
-msgstr "Color de la funció 4"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 165
-#: rc.cpp:1633
-#, no-c-format
-msgid "Choose a color for function 4."
-msgstr "Escolliu un color per a la funció 4."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 169
-#: rc.cpp:1636
-#, no-c-format
-msgid "Color of function 5"
-msgstr "Color de la funció 5"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 170
-#: rc.cpp:1639
-#, no-c-format
-msgid "Choose a color for function 5."
-msgstr "Escolliu un color per a la funció 5."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 174
-#: rc.cpp:1642
-#, no-c-format
-msgid "Color of function 6"
-msgstr "Color de la funció 6"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 175
-#: rc.cpp:1645
-#, no-c-format
-msgid "Choose a color for function 6."
-msgstr "Escolliu un color per a la funció 6."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 179
-#: rc.cpp:1648
-#, no-c-format
-msgid "Color of function 7"
-msgstr "Color de la funció 7"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 180
-#: rc.cpp:1651
-#, no-c-format
-msgid "Choose a color for function 7."
-msgstr "Escolliu un color per a la funció 7."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 184
-#: rc.cpp:1654
-#, no-c-format
-msgid "Color of function 8"
-msgstr "Color de la funció 8"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 185
-#: rc.cpp:1657
-#, no-c-format
-msgid "Choose a color for function 8."
-msgstr "Escolliu un color per a la funció 8."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 189
-#: rc.cpp:1660
-#, no-c-format
-msgid "Color of function 9"
-msgstr "Color de la funció 9"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 190
-#: rc.cpp:1663
-#, no-c-format
-msgid "Choose a color for function 9."
-msgstr "Escolliu un color per a la funció 9."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 194
-#: rc.cpp:1666
-#, no-c-format
-msgid "Color of function 10"
-msgstr "Color de la funció 10"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 195
-#: rc.cpp:1669
-#, no-c-format
-msgid "Choose a color for function 10."
-msgstr "Escolliu un color per a la funció 10."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 202
-#: rc.cpp:1672
-#, no-c-format
-msgid "Step width in pixel"
-msgstr "Amplada del pas en píxels"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 203
-#: rc.cpp:1675
-#, no-c-format
-msgid ""
-"The greater the step width the faster but the less precise the plot is done."
-msgstr ""
-"Com més gran sigui l'amplada del pas, més ràpidament i amb menys precisió es fa "
-"el gràfic."
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 207
-#: rc.cpp:1678
-#, no-c-format
-msgid "Use relative step width"
-msgstr "Usa una amplada de pas relativa"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 212
-#: rc.cpp:1684
-#, no-c-format
-msgid "Radians instead of degrees"
-msgstr "Radians en comptes de graus"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 213
-#: rc.cpp:1687
-#, no-c-format
-msgid "Check the box if you want to use radians"
-msgstr "Activeu aquesta opció si voleu usar radians"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 217
-#: rc.cpp:1690
-#, no-c-format
-msgid "Background color"
-msgstr "Color de fons"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 218
-#: rc.cpp:1693
-#, no-c-format
-msgid "The background color for the graph"
-msgstr "El color de fons del gràfic"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 222
-#: rc.cpp:1696
-#, no-c-format
-msgid "Zoom-in step"
-msgstr "Pas d'apropar"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 223
-#: rc.cpp:1699
-#, no-c-format
-msgid "The value the zoom-in tool should use"
-msgstr "El valor que l'eina d'apropar ha d'utilitzar"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 227
-#: rc.cpp:1702
-#, no-c-format
-msgid "Zoom-out step"
-msgstr "Pas d'allunyar"
-
-#. i18n: file kmplot.kcfg line 228
-#: rc.cpp:1705
-#, no-c-format
-msgid "The value the zoom-out tool should use"
-msgstr "El valor que l'eina d'allunyar ha d'utilitzar"
-
-#: main.cpp:43
-msgid "Mathematical function plotter for TDE"
-msgstr "Traçador de funcions matemàtiques per a TDE"
-
-#: main.cpp:47
-msgid "File to open"
-msgstr "Fitxer a obrir"
-
-#: main.cpp:57
-msgid "KmPlot"
-msgstr "KmPlot"
-
-#: main.cpp:63
-msgid "Original Author"
-msgstr "Autor original"
-
-#: main.cpp:66
-msgid "GUI"
-msgstr "IGU"
-
-#: main.cpp:68
-msgid "Various improvements"
-msgstr "Diverses millores"
-
-#: main.cpp:69
-msgid "svg icon"
-msgstr "icona svg"
-
-#: main.cpp:70
-msgid "command line options, MIME type"
-msgstr "opcions de línia d'ordres, tipus MIME"
-
-#: MainDlg.cpp:94
-msgid "Enter a function equation, for example: f(x)=x^2"
-msgstr "Introduïu l'equació d'una funció, per exemple: f(x)=x^2"
-
-#: MainDlg.cpp:108
-msgid "General"
-msgstr "General"
-
-#: MainDlg.cpp:108
-msgid "General Settings"
-msgstr "Arranjament general"
-
-#: MainDlg.cpp:109
-msgid "Constants"
-msgstr "Constants"
-
-#: MainDlg.cpp:133
-msgid "Configure KmPlot..."
-msgstr "Configura KmPlot..."
-
-#: MainDlg.cpp:140
-msgid "E&xport..."
-msgstr "E&xporta..."
-
-#: MainDlg.cpp:143
-msgid "&No Zoom"
-msgstr "&Sense zoom"
-
-#: MainDlg.cpp:144
-msgid "Zoom &Rectangular"
-msgstr "Zoom &rectangular"
-
-#: MainDlg.cpp:145
-msgid "Zoom &In"
-msgstr "&Apropa"
-
-#: MainDlg.cpp:146
-msgid "Zoom &Out"
-msgstr "A&llunya"
-
-#: MainDlg.cpp:147
-msgid "&Center Point"
-msgstr "&Centra el punt"
-
-#: MainDlg.cpp:148
-msgid "&Fit Widget to Trigonometric Functions"
-msgstr "&Ajusta el giny a les funcions trigonomètriques"
-
-#: MainDlg.cpp:157
-msgid "Predefined &Math Functions"
-msgstr "Funcions &matemàtiques predefinides"
-
-#: MainDlg.cpp:160
-msgid "&Colors..."
-msgstr "&Colors..."
-
-#: MainDlg.cpp:161
-msgid "&Coordinate System..."
-msgstr "&Sistema de coordenades..."
-
-#: MainDlg.cpp:163
-msgid "&Scaling..."
-msgstr "E&scalat..."
-
-#: MainDlg.cpp:164
-msgid "&Fonts..."
-msgstr "&Lletres..."
-
-#: MainDlg.cpp:166
-msgid "Coordinate System I"
-msgstr "Sistema de coordenades I"
-
-#: MainDlg.cpp:167
-msgid "Coordinate System II"
-msgstr "Sistema de coordenades II"
-
-#: MainDlg.cpp:168
-msgid "Coordinate System III"
-msgstr "Sistema de coordenades III"
-
-#: MainDlg.cpp:171
-msgid "&New Function Plot..."
-msgstr "&Nou gràfic de funció..."
-
-#: MainDlg.cpp:172
-msgid "New Parametric Plot..."
-msgstr "Nou gràfic paramètric..."
-
-#: MainDlg.cpp:173
-msgid "New Polar Plot..."
-msgstr "Nou gràfic polar..."
-
-#: MainDlg.cpp:174
-msgid "Edit Plots..."
-msgstr "Edita els gràfics..."
-
-#: MainDlg.cpp:177
-msgid "&Get y-Value..."
-msgstr "&Obté el valor y..."
-
-#: MainDlg.cpp:178
-msgid "&Search for Minimum Value..."
-msgstr "&Cerca el valor mínim..."
-
-#: MainDlg.cpp:179
-msgid "&Search for Maximum Value..."
-msgstr "&Cerca el valor màxim..."
-
-#: MainDlg.cpp:180
-msgid "&Calculate Integral"
-msgstr "&Calcula la integral"
-
-#: MainDlg.cpp:183
-msgid "Quick Edit"
-msgstr "Edició ràpida"
-
-#: MainDlg.cpp:184
-msgid ""
-"Enter a simple function equation here.\n"
-"For instance: f(x)=x^2\n"
-"For more options use Functions->Edit Plots... menu."
-msgstr ""
-"Introduïu aquí una equació de funció simple.\n"
-"Per exemple: f(x)=x^2\n"
-"Per a més opcions useu el menú Gràfic->Edita els gràfics... ."
-
-#: MainDlg.cpp:187
-msgid "Show Slider 1"
-msgstr "Mostra el botó de desplaçament 1"
-
-#: MainDlg.cpp:188
-msgid "Show Slider 2"
-msgstr "Mostra el botó de desplaçament 2"
-
-#: MainDlg.cpp:189
-msgid "Show Slider 3"
-msgstr "Mostra el botó de desplaçament 3"
-
-#: MainDlg.cpp:190
-msgid "Show Slider 4"
-msgstr "Mostra el botó de desplaçament 4"
-
-#: MainDlg.cpp:202
-msgid "&Move"
-msgstr "&Mou"
-
-#: MainDlg.cpp:214
-msgid ""
-"The plot has been modified.\n"
-"Do you want to save it?"
-msgstr ""
-"S'ha modificat el gràfic.\n"
-"Voleu desar-lo?"
-
-#: MainDlg.cpp:252
-msgid ""
-"This file is saved with an old file format; if you save it, you cannot open the "
-"file with older versions of Kmplot. Are you sure you want to continue?"
-msgstr ""
-"Aquest fitxer s'ha desat amb un format de fitxer antic; si el deseu no podreu "
-"obrir-lo amb versions de Kmplot antigues. Esteu segur de voler continuar?"
-
-#: MainDlg.cpp:252
-msgid "Save New Format"
-msgstr "Desa en el nou format"
-
-#: MainDlg.cpp:266
-msgid ""
-"*.fkt|KmPlot Files (*.fkt)\n"
-"*|All Files"
-msgstr ""
-"*.fkt|Fitxers KmPlot (*.fkt)\n"
-"*|Tots els fitxers"
-
-#: MainDlg.cpp:274
-msgid "The file could not be saved"
-msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer"
-
-#: MainDlg.cpp:290
-msgid ""
-"*.svg|Scalable Vector Graphics (*.svg)\n"
-"*.bmp|Bitmap 180dpi (*.bmp)\n"
-"*.png|Bitmap 180dpi (*.png)"
-msgstr ""
-"*.svg|Gràfics vectorials escalables (*.svg)\n"
-"*.bmp|Mapa de bits de 180dpi(*.bmp)\n"
-"*.png|Mapa de bits de 180dpi (*.png)"
-
-#: MainDlg.cpp:309 MainDlg.cpp:325 MainDlg.cpp:341
-msgid "The URL could not be saved."
-msgstr "No s'ha pogut desar l'URL."
-
-#: MainDlg.cpp:395
-msgid "Print Plot"
-msgstr "Imprimeix el gràfic"
-
-#: MainDlg.cpp:407
-msgid "Colors"
-msgstr "Colors"
-
-#: MainDlg.cpp:407
-msgid "Edit Colors"
-msgstr "Edita els colors"
-
-#: MainDlg.cpp:433
-msgid "Scale"
-msgstr "Escala"
-
-#: MainDlg.cpp:433
-msgid "Edit Scaling"
-msgstr "Edita l'escalat"
-
-#: MainDlg.cpp:445
-msgid "Edit Fonts"
-msgstr "Edita les lletres"
-
-#: FktDlg.cpp:188 MainDlg.cpp:466
-msgid "New Function Plot"
-msgstr "Nou gràfic de funció"
-
-#: FktDlg.cpp:213 MainDlg.cpp:479 View.cpp:1928
-msgid "New Parametric Plot"
-msgstr "Nou gràfic paramètric"
-
-#: FktDlg.cpp:239 MainDlg.cpp:492
-msgid "New Polar Plot"
-msgstr "Nou gràfic polar"
-
-#: MainDlg.cpp:538
-msgid ""
-"Parametric functions must be definied in the \"New Parametric Plot\"-dialog "
-"which you can find in the menubar"
-msgstr ""
-"Les funcions paramètriques han d'estar definides al diàleg \"Nou gràfic "
-"paramètric\" que podeu trobar a la barra de menús"
-
-#: MainDlg.cpp:543
-msgid "Recursive function is not allowed"
-msgstr "No es permeten funcions recursives"
-
-#: MainDlg.cpp:802
-msgid "KmPlotPart"
-msgstr "KmPlotPart"
-
-#: parser.cpp:534
-msgid "This function is depending on an other function"
-msgstr "Aquesta funció depèn d'una altra funció"
-
-#: parser.cpp:961
-msgid ""
-"Parser error at position %1:\n"
-"Syntax error"
-msgstr ""
-"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
-"Error de sintaxi"
-
-#: parser.cpp:964
-msgid ""
-"Parser error at position %1:\n"
-"Missing parenthesis"
-msgstr ""
-"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
-"Falta un parèntesi"
-
-#: parser.cpp:967
-msgid ""
-"Parser error at position %1:\n"
-"Function name unknown"
-msgstr ""
-"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
-"Nom de funció desconegut"
-
-#: parser.cpp:970
-msgid ""
-"Parser error at position %1:\n"
-"Void function variable"
-msgstr ""
-"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
-"Variable sense funció"
-
-#: parser.cpp:973
-msgid ""
-"Parser error at position %1:\n"
-"Too many functions"
-msgstr ""
-"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
-"Massa funcions"
-
-#: parser.cpp:976
-msgid ""
-"Parser error at position %1:\n"
-"Token-memory overflow"
-msgstr ""
-"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
-"Sobreeiximent de la memòria de tokens"
-
-#: parser.cpp:979
-msgid ""
-"Parser error at position %1:\n"
-"Stack overflow"
-msgstr ""
-"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
-"Sobreeiximent de la pila"
-
-#: parser.cpp:982
-msgid ""
-"Parser error at position %1:\n"
-"Name of function not free."
-msgstr ""
-"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
-"El nom de la funció no està lliure."
-
-#: parser.cpp:985
-msgid ""
-"Parser error at position %1:\n"
-"recursive function not allowed."
-msgstr ""
-"Hi ha hagut un error d'interpretació a la posició %1:\n"
-"No es permeten funcions recursives."
-
-#: parser.cpp:988
-#, c-format
-msgid "Could not find a defined constant at position %1."
-msgstr "No s'ha pogut trobar una constant definida a la posició %1."
-
-#: parser.cpp:991
-msgid "Empty function"
-msgstr "Funció buida"
-
-#: parser.cpp:993
-msgid "The function name is not allowed to contain capital letters."
-msgstr "No es permeten lletres en majúscules al nom de la funció."
-
-#: parser.cpp:995
-msgid "Function could not be found."
-msgstr "No s'ha pogut trobar la funció."
-
-#: parser.cpp:997
-msgid "The expression must not contain user-defined constants."
-msgstr "L'expressió no ha d'usar constants definides per l'usuari."
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Albert Astals Cid,David Gil Oliva,Orestes Mas Casals"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "astals11@terra.es,al016950@yahoo.es,orestes@tsc.upc.edu"
-
-#: editfunction.cpp:62
-msgid "Function"
-msgstr "Funció"
-
-#: editfunction.cpp:64
-msgid "Derivatives"
-msgstr "Derivades"
-
-#: editfunction.cpp:70
-#, c-format
-msgid "Slider No. %1"
-msgstr "Botó de desplaçament núm. %1"
-
-#: editfunction.cpp:180
-msgid "You can only define plot functions in this dialog"
-msgstr "Només podeu definir funcions de gràfic en aquest diàleg"
-
-#: coordsconfigdialog.cpp:57 coordsconfigdialog.cpp:72 editfunction.cpp:220
-#: keditparametric.cpp:154 keditpolar.cpp:138 kminmax.cpp:243
-msgid "The minimum range value must be lower than the maximum range value"
-msgstr ""
-"El valor mínim de l'interval ha de ser inferior al valor màxim de l'interval"
-
-#: editfunction.cpp:229 kminmax.cpp:251
-msgid "Please insert a minimum and maximum range between %1 and %2"
-msgstr "Si us plau inseriu un interval mínim i màxim entre %1 i %2"
-
-#: editfunction.cpp:247
-msgid "Please insert a valid x-value"
-msgstr "Si us plau introduïu un valor vàlid de x"
-
-#: editfunction.cpp:259
-msgid "Please insert a valid y-value"
-msgstr "Si us plau introduïu un valor vàlid de y"
-
-#: editfunction.cpp:301
-msgid "Recursive function is only allowed when drawing integral graphs"
-msgstr "Només es permeten funcions recursives quan es dibuixen integrals"
-
-#: editfunction.cpp:311 keditparametric.cpp:177 keditpolar.cpp:160
-#: kminmax.cpp:293
-msgid "Function could not be found"
-msgstr "No s'ha pogut trobar la funció"
-
-#: keditparametric.cpp:108
-msgid "Recursive function not allowed"
-msgstr "No es permeten funcions recursives"
-
-#: xparser.cpp:120
-msgid "Error in extension."
-msgstr "Error a l'extensió."
-
-#: xparser.cpp:769
-msgid "There are no other Kmplot instances running"
-msgstr "No s'està executant cap altra instància de Kmplot"
-
-#: xparser.cpp:781
-msgid "kmplot"
-msgstr "kmPlot"
-
-#: xparser.cpp:781
-msgid ""
-"Choose which KmPlot instance\n"
-"you want to copy the function to:"
-msgstr ""
-"Escolliu a quina instància de KmPlot\n"
-"voleu copiar la funció:"
-
-#: xparser.cpp:807 xparser.cpp:816
-msgid "An error appeared during the transfer"
-msgstr "Hi ha hagut un error durant la transferència"
-
-#: kconstanteditor.cpp:95
-msgid "A function uses this constant; therefore, it cannot be removed."
-msgstr ""
-"Hi ha una funció que usa aquesta constant i per tant no es pot eliminar."
-
-#: kconstanteditor.cpp:111 kconstanteditor.cpp:190
-msgid "The item could not be found."
-msgstr "No s'ha pogut trobar l'ítem."
-
-#: kconstanteditor.cpp:158
-msgid "Choose Name"
-msgstr "Escolliu un nom"
-
-#: kconstanteditor.cpp:158
-msgid "Choose a name for the constant:"
-msgstr "Escolliu un nom per a la constant:"
-
-#: View.cpp:440 View.cpp:1783
-msgid "The drawing was cancelled by the user."
-msgstr "L'usuari ha cancel·lat el procés de dibuix."
-
-#: View.cpp:478
-msgid "Parameters:"
-msgstr "Paràmetres:"
-
-#: View.cpp:479
-msgid "Plotting Area"
-msgstr "Àrea de gràfic"
-
-#: View.cpp:480
-msgid "Axes Division"
-msgstr "Divisió dels eixos"
-
-#: View.cpp:481
-msgid "Printing Format"
-msgstr "Format d'impressió"
-
-#: View.cpp:482
-msgid "x-Axis:"
-msgstr "Eix x:"
-
-#: View.cpp:483
-msgid "y-Axis:"
-msgstr "Eix y:"
-
-#: View.cpp:491
-msgid "Functions:"
-msgstr "Funcions:"
-
-#: View.cpp:681
-msgid "root"
-msgstr "arrel"
-
-#: View.cpp:1897
-msgid "Are you sure you want to remove this function?"
-msgstr "Esteu segur que voleu esborrar aquesta funció?"
-
-#: ksliderwindow.cpp:48
-#, c-format
-msgid "Slider %1"
-msgstr "Botó de desplaçament %1"
-
-#: ksliderwindow.cpp:49
-#, c-format
-msgid "Slider no. %1"
-msgstr "Botó de desplaçament núm. %1"
-
-#: ksliderwindow.cpp:50
-msgid ""
-"Move slider to change the parameter of the function plot connected to this "
-"slider."
-msgstr ""
-"Moveu el botó de desplaçament per canviar el paràmetre del gràfic de funció "
-"connectat amb aquest botó de desplaçament."
-
-#: ksliderwindow.cpp:64
-msgid "&Change Minimum Value"
-msgstr "Canvia el valor mí&nim"
-
-#: ksliderwindow.cpp:66
-msgid "&Change Maximum Value"
-msgstr "Canvia el valor mà&xim"
-
-#: ksliderwindow.cpp:102
-msgid "Change Minimum Value"
-msgstr "Canvia el valor mínim"
-
-#: ksliderwindow.cpp:102
-msgid "Type a new minimum value for the slider:"
-msgstr "Escriviu un nou valor mínim pel botó de desplaçament:"
-
-#: ksliderwindow.cpp:113
-msgid "Change Maximum Value"
-msgstr "Canvia el valor màxim"
-
-#: ksliderwindow.cpp:113
-msgid "Type a new maximum value for the slider:"
-msgstr "Escriviu un nou valor màxim pel botó de desplaçament:"
-
-#: kminmax.cpp:74 kminmax.cpp:100 kminmax.cpp:118
-msgid "Lower boundary of the plot range"
-msgstr "Marge inferior de l'interval de gràfic"
-
-#: kminmax.cpp:76 kminmax.cpp:120
-msgid "Upper boundary of the plot range"
-msgstr "Marge superior de l'interval de gràfic"
-
-#: kminmax.cpp:81
-msgid "Find Maximum Point"
-msgstr "Cerca el punt màxim"
-
-#: kminmax.cpp:82
-msgid "Search for the maximum point in the range you specified"
-msgstr "Cerca el punt màxim a l'interval especificat"
-
-#: kminmax.cpp:83
-msgid ""
-"Search for the highest y-value in the x-range you specified and show the result "
-"in a message box."
-msgstr ""
-"Cerca el valor y més alt a l'interval x especificat i mostra el resultat en una "
-"caixa de missatge."
-
-#: kminmax.cpp:88
-msgid "Search for the minimum point in the range you specified"
-msgstr "Cerca el punt mínim a l'interval especificat"
-
-#: kminmax.cpp:89
-msgid ""
-"Search for the lowest y-value in the x-range you specified and show the result "
-"in a message box."
-msgstr ""
-"Cerca el valor y més baix a l'interval x especificat i mostra el resultat en "
-"una caixa de missatge."
-
-#: kminmax.cpp:94
-msgid "Get y-Value"
-msgstr "Obté valor y"
-
-#: kminmax.cpp:95
-msgid "X:"
-msgstr "X:"
-
-#: kminmax.cpp:96
-msgid "Y:"
-msgstr "Y:"
-
-#: kminmax.cpp:102
-msgid "No returned y-value yet"
-msgstr "Encara no s'ha retornat cap valor y"
-
-#: kminmax.cpp:103
-msgid ""
-"Here you will see the y-value which you got from the x-value in the textbox "
-"above. To calculate the y-value, press the Calculate button."
-msgstr ""
-"Aquí veureu el valor y que heu obtingut del valor x de la caixa de text de "
-"dalt. Per calcular el valor y, premeu el botó Calcula."
-
-#: kminmax.cpp:105 kminmax.cpp:126
-msgid "&Calculate"
-msgstr "&Calcula"
-
-#: kminmax.cpp:106
-msgid "Get the y-value from the x-value you typed"
-msgstr "Obté el valor y a partir del valor x que heu escrit"
-
-#: kminmax.cpp:107
-msgid ""
-"Get the y-value from the x-value you typed and show it in the y-value box."
-msgstr ""
-"Obté el valor y a partir del valor x que heu escrit i mostra'l a la caixa del "
-"valor y."
-
-#: kminmax.cpp:123
-msgid "Calculate Integral"
-msgstr "Calcula la integral"
-
-#: kminmax.cpp:124
-msgid "Calculate the integral between the x-values:"
-msgstr "Calcula la integral entre els següents valors x:"
-
-#: kminmax.cpp:127
-msgid "Calculate the integral between the x-values"
-msgstr "Calcula la integral entre els valors x"
-
-#: kminmax.cpp:128
-msgid ""
-"Calculate the numeric integral between the x-values and draw the result as an "
-"area."
-msgstr ""
-"Calcula la integral numèrica entre dos valors x i dibuixa el resultat com una "
-"àrea."
-
-#: kminmax.cpp:221
-msgid "Please choose a function"
-msgstr "Si us plau escolliu una funció"
-
-#: kminmax.cpp:301
-msgid "You must choose a parameter for that function"
-msgstr "Heu d'escollir un paràmetre per a aquesta funció"
-
-#: kminmax.cpp:311
-msgid ""
-"Minimum value:\n"
-"x: %1\n"
-"y: %2"
-msgstr ""
-"Valor mínim:\n"
-"x: %1\n"
-"y: %2"
-
-#: kminmax.cpp:317
-msgid ""
-"Maximum value:\n"
-"x: %1\n"
-"y: %2"
-msgstr ""
-"Valor màxim:\n"
-"x: %1\n"
-"y: %2"
-
-#: kminmax.cpp:328
-msgid "The returned y-value"
-msgstr "El valor y retornat"
-
-#: kminmax.cpp:329
-msgid ""
-"Here you see the result of the calculation: the returned y-value you got from "
-"the x-value in the textbox above"
-msgstr ""
-"Aquí podeu veure el resultat del càlcul: el valor y obtingut a partir del valor "
-"x de la caixa de text de dalt"
-
-#: kminmax.cpp:339
-msgid ""
-"The integral in the interval [%1, %2] is:\n"
-"%3"
-msgstr ""
-"La integral en l'interval [%1, %2] és:\n"
-"%3"
-
-#: kminmax.cpp:344
-msgid "The operation was cancelled by the user."
-msgstr "L'usuari ha cancel·lat l'operació."
-
-#: kminmax.cpp:420
-msgid "Choose Parameter"
-msgstr "Escolliu un paràmetre"
-
-#: kminmax.cpp:420
-msgid "Choose a parameter to use:"
-msgstr "Escolliu un paràmetre a usar:"
-
-#: kmplot.cpp:77
-msgid "Could not find KmPlot's part."
-msgstr "No s'ha pogut trobar la part de KmPlot."
-
-#: kmplot.cpp:228
-msgid ""
-"*.fkt|KmPlot Files (*.fkt)\n"
-"*.*|All Files"
-msgstr ""
-"*.fkt|Fitxers KmPlot (*.fkt)\n"
-"*|Tots els fitxers"
-
-#: kmplotio.cpp:250
-msgid "The file could not be loaded"
-msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer"
-
-#: kmplotio.cpp:289
-msgid "The file had an unknown version number"
-msgstr "El fitxer té un número de versió desconegut"
-
-#: kmplotio.cpp:541
-msgid "The function %1 could not be loaded"
-msgstr "La funció %1 no s'ha pogut carregar"
-
-#: coordsconfigdialog.cpp:39
-msgid "Coords"
-msgstr "Coordenades"
-
-#: coordsconfigdialog.cpp:39
-msgid "Edit Coordinate System"
-msgstr "Edita el sistema de coordenades"