summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-kk/messages/tdeutils/kjots.po
blob: 6731e2dc64a944497b9b97f0b3d79ee86312309d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
# translation of kjots.po to Kazakh
# Sairan Kikkarin <sairan@computer.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kjots\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-23 12:57+0000\n"
"Last-Translator: Sairan Kikkarin <sairan@computer.org>\n"
"Language-Team: Kazakh\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Сайран Киккарин"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "sairan@computer.org"

#: KJotsMain.cpp:77
msgid "Pages"
msgstr "Беттер"

#: KJotsMain.cpp:107
msgid "Next Book"
msgstr "Келесі дәптер"

#: KJotsMain.cpp:109
msgid "Previous Book"
msgstr "Алдыңғы дәптер"

#: KJotsMain.cpp:111
msgid "Next Page"
msgstr "Келесі бет"

#: KJotsMain.cpp:113
msgid "Previous Page"
msgstr "Алдыңғы бет"

#: KJotsMain.cpp:117
msgid "&New Page"
msgstr "&Жаңа бет"

#: KJotsMain.cpp:118
msgid "New &Book..."
msgstr "Жаңа &дәптер..."

#: KJotsMain.cpp:121
msgid "Export Page"
msgstr "Бетті экспорттау"

#: KJotsMain.cpp:122 KJotsMain.cpp:130
msgid "To Text File..."
msgstr "Мәтін файлға..."

#: KJotsMain.cpp:125 KJotsMain.cpp:133
msgid "To HTML File..."
msgstr "HTML файлға..."

#: KJotsMain.cpp:129
msgid "Export Book"
msgstr "Дәптерді экспорттау"

#: KJotsMain.cpp:137
msgid "&Delete Page"
msgstr "Бетті ө&шіру"

#: KJotsMain.cpp:139
msgid "Delete Boo&k"
msgstr "&Дәптерді өшіру"

#: KJotsMain.cpp:142
msgid "Manual Save"
msgstr "Қолмен сақтау"

#: KJotsMain.cpp:153
msgid "Copy &into Page Title"
msgstr "Беттің &атауына көшіру"

#: KJotsMain.cpp:164
msgid "Rename..."
msgstr "Атауын өзгерту..."

#: KJotsMain.cpp:166
msgid "Insert Date"
msgstr "Күн мен уақыт белгісі"

#: KJotsMain.cpp:286
msgid "New Book"
msgstr "Жаңа дәптер"

#: KJotsMain.cpp:287 kjotsentry.cpp:498
msgid "Book name:"
msgstr "Дәптердің атауы:"

#: KJotsMain.cpp:318
msgid "<qt>Are you sure you want to delete the <strong>%1</strong> book?</qt>"
msgstr "<qt><strong>%1</strong> деген дәптерді өшіргіңіз келгені рас па?</qt>"

#: KJotsMain.cpp:319
msgid "Delete Book"
msgstr "Дәптерді өшіру"

#: KJotsMain.cpp:362
msgid "<qt>Are you sure you want to delete the <strong>%1</strong> page?</qt>"
msgstr "<qt><strong>%1</strong> деген бетті өшіргіңіз келгені рас па?</qt>"

#: KJotsMain.cpp:364
msgid "Delete Page"
msgstr "Бетті өшіру"

#: KJotsMain.cpp:400
msgid "Autosave"
msgstr "Автосақтау"

#: KJotsMain.cpp:496 KJotsMain.cpp:537
msgid ""
"The file <strong>%1</strong> already exists. Do you wish to overwrite it?"
msgstr "<strong>%1</strong> деген файл әлден бар ғой. Қайта жазылсын ба?"

#: KJotsMain.cpp:496 KJotsMain.cpp:537
msgid "File Exists"
msgstr "Файл атауы қолданыста"

#: KJotsMain.cpp:496 KJotsMain.cpp:537
msgid "Overwrite"
msgstr "Үстінен жазу"

#: KJotsMain.cpp:828
msgid ""
"This bookmark is from an older version of KJots and is not fully supported. "
"It may or may not work. You should delete and recreate this bookmark."
msgstr ""
"Бұл бетбелгі ескі KJots нұсқасынан, мұнда дұрыс істейтіні екіталай. Өшіріп, "
"қайтадан құрып қойыңыз."

#: KJotsMain.cpp:1119
msgid ""
"All pages must be inside a book. Would you like to create a new book to put "
"the page in, or would you prefer to not move the page at all?"
msgstr ""
"Барлық беттер дәптердің ішінде болу керек. Бұл бетті тігу үшін жаңа дәптерді "
"құрасыз ба, немесе беттің орнын ауыстырудан мүлдем бас тартасыз ба?"

#: KJotsMain.cpp:1123
msgid "Create New Book"
msgstr "Жаңа дәптерді құру"

#: KJotsMain.cpp:1123
msgid "Do Not Move Page"
msgstr "Бетті орнында қалдыру"

#: kjotsedit.cpp:48
msgid "Open URL"
msgstr "URL-адресін ашу"

#: kjotsentry.cpp:497
msgid "Rename Book"
msgstr "Даптерді қайта атау"

#: kjotsentry.cpp:535
#, c-format
msgid "Saving %1"
msgstr "%1 дегенді сақтау"

#: kjotsentry.cpp:536
msgid "Saving the contents of %1 to %2"
msgstr "%1 мазмұнын %2 дегенде сақтау"

#: kjotsentry.cpp:616 kjotsentry.cpp:998
#, c-format
msgid "Print: %1"
msgstr "Басып шығаратыны: %1"

#: kjotsentry.cpp:647
msgid "Untitled Book"
msgstr "Аталмаған дәптер"

#: kjotsentry.cpp:800
msgid "Table of Contents"
msgstr "Мазмұны"

#: kjotsentry.cpp:908
msgid "Rename Page"
msgstr "Бетті қайта атау"

#: kjotsentry.cpp:909
msgid "Page title:"
msgstr "Беттің атауы:"

#: kjotsentry.cpp:1069
#, c-format
msgid "Page %1"
msgstr "%1-бет"

#: main.cpp:37
msgid "TDE note taking utility"
msgstr "TDE шағын дәптер утилитасы"

#: main.cpp:44
msgid "KJots"
msgstr "KJots"

#: main.cpp:47
msgid "Current maintainer"
msgstr "Қазіргі жетілдірушісі"

#: main.cpp:51
msgid "Original author"
msgstr "Бастапқы авторы"

#: confpagemisc.ui:30
#, no-c-format
msgid " minutes"
msgstr " минут"

#: confpagemisc.ui:33
#, no-c-format
msgid "1 minute"
msgstr "1 минут"

#: confpagemisc.ui:42 confpagemisc.ui:56
#, no-c-format
msgid ""
"This is the number of minutes KJots will wait before automatically saving "
"changes."
msgstr "KJots өзгерістерді автоматты түрде сақтап тұратын уақыт аралығы."

#: confpagemisc.ui:50
#, no-c-format
msgid "S&ave every:"
msgstr "С&ақтау аралығы:"

#: confpagemisc.ui:115
#, no-c-format
msgid "&Save changes periodically"
msgstr "Өзгерістерді мезгіллі &сақтап тұру"

#: confpagemisc.ui:121
#, no-c-format
msgid ""
"When \"Enable autosave\" is checked, KJots will automatically save changes "
"made to books at the interval defined below."
msgstr ""
"\"Автосақтау\" құсбелгісі қойылса, KJots автоматты түрде, төменде "
"көрсетілген мезгіл сайын, дәптерлердегі өзгерістерді сақтап тұрады."

#: confpagemisc.ui:129
#, no-c-format
msgid "Use Unico&de encoding"
msgstr "Unico&de қолданылсын"

#: kjots.kcfg:9
#, no-c-format
msgid "How the main window is divided."
msgstr "Негізгі терезенің бөлінуі."

#: kjots.kcfg:12
#, no-c-format
msgid "The book or page that is currently active."
msgstr "Назардағы дәптер немесе бет."

#: kjots.kcfg:15
#, no-c-format
msgid "The font used to display the contents of books."
msgstr "Дәптерлер мазмұнының қаріпі."

#: kjots.kcfg:19
#, no-c-format
msgid "Whether books should be saved automatically."
msgstr "Автосақтау болу-болмауы."

#: kjots.kcfg:23
#, no-c-format
msgid "Whether UTF-8 encoding should be forced for saving and loading."
msgstr "UTF-8 кодтамасын сақтау мен жүктеу үшін қолдануы."

#: kjots.kcfg:27
#, no-c-format
msgid "The interval in minutes at which books should be saved automatically."
msgstr "Дәптерлер автоматты түрде сақталатын минуттағы уақыт аралығы."

#: kjots.kcfg:31
#, no-c-format
msgid "The last ID that was used for a book or page."
msgstr "Дәптерге не бетке соңғы берілген идентификаторы."