summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sl/messages/tdepim/kres_groupwise.po
blob: b80f7dcc0c4ba495ba26283cca832e3f3f91e2fc (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
# Translation of kres_groupwise.po to Slovenian
# translation of kres_groupwise.po to Slovenian
#
# Andrej Vernekar <andrej.vernekar@moj.net>, 2005.
# Gregor Rakar <gregor.rakar@kiss.si>, 2005.
# Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kres_groupwise\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-15 17:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-07 01:54+0100\n"
"Last-Translator: Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || "
"n%100==4 ? 2 : 3);\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Andrej Vernekar"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "andrej.vernekar@moj.net"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:167
msgid "Downloading calendar"
msgstr "Nalaganje koledarja"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:192
msgid "Error parsing calendar data."
msgstr "Napaka pri obdelavi koledarskih podatkov."

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:248
msgid "Unable to login to server: "
msgstr "Ni se moč prijaviti na strežnik:"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:282
msgid "Added"
msgstr "Dodano"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:283
msgid "Changed"
msgstr "Spremenjeno"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:284
msgid "Deleted"
msgstr "Zbrisano"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:50 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:64
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:55 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:70
msgid "User:"
msgstr "Uporabnik:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:60 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:76
msgid "Password:"
msgstr "Geslo:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:66
msgid "View User Settings"
msgstr "Poglej uporabniške nastavitve"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:126
msgid "GroupWise Settings"
msgstr "Nastavitve GroupWise"

#: soap/contactconverter.cpp:251
msgid "Resource"
msgstr "Vir"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:22 soap/contactconverter.cpp:264
#, no-c-format
msgid "Group"
msgstr "Skupina"

#: soap/groupwiseserver.cpp:135 soap/groupwiseserver.cpp:152
#, c-format
msgid "Connect failed: %1."
msgstr "Povezovanje ni uspelo: %1"

#: soap/groupwiseserver.cpp:344
msgid "Login failed, but the GroupWise server did not report an error"
msgstr "Prijava ni uspela, a strežnik za GroupWise ni sporočil napake"

#: soap/groupwiseserver.cpp:1448
msgid "SSL Error"
msgstr "Napaka SSL"

#: soap/gwjobs.cpp:124
#, c-format
msgid "Unable to read GroupWise address book: %1"
msgstr "Ni moč prebrati adresarja za GroupWise: %1"

#: soap/gwjobs.cpp:616
msgid "Unable to read GroupWise address book: reading %1 returned no items."
msgstr "Ni moč prebrati adresarja za GroupWise: branje %1 ni vrnilo vnosov."

#: soap/incidenceconverter.cpp:231
msgid "Novell GroupWise does not support locations for to-dos."
msgstr "Novell GroupWise ne podpira lokacij za opravila."

#: soap/ksslsocket.cpp:324
msgid ""
"The IP address of the host %1 does not match the one the certificate was "
"issued to."
msgstr ""
"Naslov IP gostitelja %1 se ne ujema s tistim, na katerega je izdan "
"certifikat."

#: soap/ksslsocket.cpp:329 soap/ksslsocket.cpp:339 soap/ksslsocket.cpp:355
msgid "Server Authentication"
msgstr "Overovljenje strežnika"

#: soap/ksslsocket.cpp:330 soap/ksslsocket.cpp:340
msgid "&Details"
msgstr "&Podrobnosti"

#: soap/ksslsocket.cpp:335
msgid "The server certificate failed the authenticity test (%1)."
msgstr "Certifikat strežnika ni naredil overovitvenega preizkusa (%1)."

#: soap/ksslsocket.cpp:352
msgid ""
"Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
msgstr "Bi radi trajno sprejeli ta certifikat brez nadaljnih obvestil?"

#: soap/ksslsocket.cpp:356
msgid "&Forever"
msgstr "&Trajno"

#: soap/ksslsocket.cpp:357
msgid "&Current Sessions Only"
msgstr "&Samo za trenutne seje"

#: soap/soapdebug.cpp:36
msgid "Server"
msgstr "Strežnik"

#: soap/soapdebug.cpp:38
msgid "User"
msgstr "Uporabnik"

#: soap/soapdebug.cpp:40 tderesources_kcal_groupwise.kcfg:16
#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:16
#, no-c-format
msgid "Password"
msgstr "Geslo"

#: soap/soapdebug.cpp:42
msgid "Free/Busy user name"
msgstr "Uporabniško ime prostosti/zasedenosti"

#: soap/soapdebug.cpp:43
msgid "Addressbook identifier"
msgstr "Identifikator adresarja"

#: soap/soapdebug.cpp:49
msgid "Groupwise Soap Debug"
msgstr "Razhroščevanje Groupwise Soap"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:290
#, c-format
msgid "Loading GroupWise resource %1"
msgstr "Nalaganje vira GroupWise: %1"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:363
msgid "Fetching System Address Book"
msgstr "Pridobivanje sistemskega adresarja"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:373
msgid "Fetching User Address Books"
msgstr "Pridobivanje uporabniških adresarjev"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:443
msgid "Updating System Address Book"
msgstr "Osveževanje sistemskega adresarja"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:47 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:49
msgid "Yes"
msgstr ""

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:48 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:50
msgid "No"
msgstr ""

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:88
msgid "Retrieve Address Book List From Server"
msgstr "Pridobi seznam adresarjev s strežnika"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:92
msgid "Address Book"
msgstr "Adresar"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:93
msgid "Personal"
msgstr "Osebno"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:94
msgid "Frequent Contacts"
msgstr "Pogosti stiki"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:99
msgid "Address book for new contacts:"
msgstr "Adresar za nove stike:"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:33
#, no-c-format
msgid "Setting"
msgstr "Nastavitev"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:44
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:55
#, no-c-format
msgid "Locked"
msgstr "Zaklenjen"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:9 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:9
#, no-c-format
msgid "Server URL"
msgstr "URL strežnika"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:10 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:10
#, no-c-format
msgid "URL of SOAP interface of GroupWise server"
msgstr "URL vmesnika SOAP strežnika GroupWise"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:13 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:13
#, no-c-format
msgid "User Name"
msgstr "Uporabniško ime"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:19
#, no-c-format
msgid "TCP Port"
msgstr "Vrata TCP"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:21
#, no-c-format
msgid "Ids of Address Books"
msgstr "lD-ji adresarjev"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:24
#, no-c-format
msgid "Names of Address Books"
msgstr "Imena adresarjev"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:27
#, no-c-format
msgid "Personal State of Address Books"
msgstr "Osebno staenje adresarjev"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:30
#, no-c-format
msgid "Frequent Contacts state of Address Books"
msgstr "Stanje pogostih stikov adresarjev"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:33
#, no-c-format
msgid "Readable Address Books"
msgstr "Berljivi adresarji"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:36
#, no-c-format
msgid "Address Book for new Contacts"
msgstr "Adresar za nove stike"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:39
#, no-c-format
msgid "ID of System Address Book"
msgstr "lD sistemskega adresarja"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:42
#, no-c-format
msgid "Last time the Post Office was rebuilt"
msgstr "Kdaj je bila pošta nazadnje ponovno zgrajena"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:45
#, no-c-format
msgid "The first sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr "Prva zaporedna številka krajevnega adresarja sistema GroupWise"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:48
#, no-c-format
msgid "The last sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr "Zadnja zaporedna številka krajevnega adresarja sistema GroupWise"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:51
#, no-c-format
msgid "Applications which should load the System Address Book"
msgstr "Programi, ki bi morali naložiti sistemski adresar"